Valintakoetietoja

Liikuntapedagogiikan, liikuntabiologian ja liikunnan yhteiskuntatieteiden valintakokeen 1. vaihe toteutetaan kirjallisena kokeena Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa.

Opiskelemaan liikuntatieteitä?

Oletko kiinnostunut liikunnasta ja haluat kehittyä monipuoliseksi liikunta-alan ammattilaiseksi? Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella muun muassa liikuntapedagogiikkaa ja valmistua päteväksi liikunnanopettajaksi, tai valita liikuntabiologian alan, jossa voit suunnata biomekaniikkaan, liikuntafysiologiaan tai valmennus- ja testausoppiin. Liikuntabiologian koulutusohjelma antaa valmiudet toimia urheiluvalmennuksen, kuntoutuksen, tuotekehittelyn ja testauksen asiantuntija-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Liikunnan yhteiskuntatieteiden opinnoissa perehdyt liikuntaan osana yhteiskuntaa ja voit työllistyä monipuolisiin liikunnan suunnittelu-, koulutus-, hallinto- ja johtotehtäviin.

Eximian valmennuskurssilta saat hyvät eväät valintakokeen ensimmäiseen kirjalliseen osuuteen ja vinkkejä toisen vaiheen soveltuvuutta arvioiviin osuuksiin. Valmennuskurssilta saat tukea ja kannustusta säännölliseen valmentautumiseen ja aineistoa käydään läpi monipuolisin opetustavoin.


Tärkeitä päivämääriä 2019

Yhteishaku alkaa 20.3.2019
Yhteishaku päättyy 3.4.2019
Valintakoeaineisto julkaistaan ilmoitetaan myöhemmin

Ensimmäisen vaiheen kirjallinen valintakoe

ilmoitetaan myöhemmin

Valintakoekirjallisuus

Valintakokeen ennakkomateriaali on julkaistu 4.4. Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla. Löydät materiaalin täältä.

Valintakokeen 1. ja 2. vaihe

Kevään 2018 valintamenettely:

1. vaihe:

Liikuntapedagogiikan, liikuntabiologisen aineryhmän ja liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmiin hakevat tekevät kaikki saman kirjallisen valintakokeen haun ensimmäisessä vaiheessa. Aineistona on verkossa julkaistava artikkelikokoelma, ja koe koostuu monivalintatehtävistä. Hakijat kutsutaan 1. vaiheen kirjallisen kokeen jälkeen 2. vaiheen valintakokeisiin. Kutsun toisen vaiheen soveltavampaan valintakokeeseen saat sähköpostitse viimeistään 25.5.2018.

2. vaihe ja lopullinen valinta:

Liikuntapedagogiikka: Toisen vaiheen muodostaa valintakoe, joka koostuu aineistokokeesta (suomen- tai englanninkielisestä), liikuntakokeista sekä opetustuokiosta. 

  1. Pelkän kokeen perusteella: 28 suomenkielistä naista, 28 suomenkielistä miestä, enintään 4 ruotsinkielisistä naista ja 4 ruotsinkielistä miestä. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä 50 p. 
  2. Kokeen ja lähtöpisteiden* perusteella: 72 suomenkielistä naista, 72 suomenkielistä miestä, enintään 4 ruotsinkielisistä naista ja 4 ruotsinkielistä miestä. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä 50 p + lähtöpisteiden enimmäispistemäärä 52 p = yhteispistemäärä 102 p.  * Lähtöpisteet = ylioppilastutkintopistemäärä, lukion päättötodistuksen liikunnan ja terveystiedon numerot, liikunnan lukiodiplomi, liikunnanohjauksen perustutkinto
Liikuntabiologinen aineryhmä: Liikuntabiologisen pääaineryhmän toisen vaiheen valintakoe koostuu liikuntakokeesta, opetustuokiosta ja haastattelusta.

  1. Pelkän kokeen perusteella: 28 suomenkielistä naista, 28 suomenkielistä miestä, enintään 4 ruotsinkielisistä naista ja 4 ruotsinkielistä miestä. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä 50 p.
  2. Kokeen ja lähtöpisteiden* perusteella: 72 suomenkielistä naista, 72 suomenkielistä miestä, enintään 4 ruotsinkielisistä naista ja 4 ruotsinkielistä miestä. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä 5 0p + lähtöpisteiden enimmäispistemäärä 52 p = yhteispistemäärä 102 p. * Lähtöpisteet = ylioppilastutkintopistemäärä, lukion päättötodistuksen liikunnan ja terveystiedon numerot, liikunnan lukiodiplomi, liikunnanohjauksen perustutkinto
Liikunnan yhteiskuntatieteet: Liikunnan yhteiskuntatieteiden toisen vaiheen valintakoe koostuu kirjallisesta kokeesta ja soveltuvuuskokeesta (haastattelu).

  1. Pelkän kokeen perusteella: 10 kokeissa parhaiten sijoittunutta
  2. Kokeen ja lähtöpisteiden* perusteella, henkilöt, joiden ensisijainen hakukohde on liikunnan yhteiskuntatieteet: 30 kokeen ja lähtöpisteiden perusteella parhaiten sijoittunutta. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä 50 p + lähtöpisteiden enimmäispistemäärä 52 p = yhteispistemäärä 102 p. * Lähtöpisteet = ylioppilastutkintopistemäärä, lukion päättötodistuksen liikunnan ja terveystiedon numerot, liikunnan lukiodiplomi, liikunnanohjauksen perustutkinto
  3. Kokeen ja lähtöpisteiden* perusteella, huolimatta siitä, monenneksi hakukohteeksi hakija on liikunnan yhteiskuntatieteet sijoittanut: 30 kokeen ja lähtöpisteiden perusteella parhaiten sijoittunutta. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä 50 p + lähtöpisteiden enimmäispistemäärä 52 p = yhteispistemäärä 102 p. * Lähtöpisteet = ylioppilastutkintopistemäärä, lukion päättötodistuksen liikunnan ja terveystiedon numerot, liikunnan lukiodiplomi, liikunnanohjauksen perustutkinto
  4. Kaikki vammaishakijat. Vammaishakijoiden ei tarvitse osallistua ensimmäisen vaiheen kirjalliseen kokeeseen.

Ylioppilastutkintotodistuspisteitä annetaan äidinkielen ja kolmen muun parhaiten pisteitä antavan aineen kokeesta seuraavasti:

Arvosana

Pisteet pitkä oppimäärä

Pisteet muut

A

6

1

B

9

4

C

12

7

M

15

10

E

18

13

L

21

16

Korkein mahdollinen ylioppilastutkintopistemäärä on 42 pistettä (4 x 21 pistettä = 84 pistettä kerrottuna 0,5:llä eli 42 pistettä).

Lukion päättötodistus, maksimi 8 pistettä:

vähintään kahden kurssin perusteella annettu liikunnan numero x 0,3 3 pistettä
viiden kurssin perusteella annettu liikunnan numero x 0,5 5 pistettä
kuuden tai useamman kurssin perusteella annettu liikunnan x 0,6 6 pistettä
pakollisesta terveystiedon kurssista annettu terveystiedon numero x 0,1 1 piste
kahden tai useamman kurssin perusteella annettu terveystiedon numero x 0,2 2 pistettä

(Kurssien määrää laskettaessa otetaan huomioon kaikki suoritetut kurssit, myös arvostelemattomat kurssit esim. valmennuskurssi.)

Lisäpisteet:

  • Liikunnan lukiodiplomista 1 piste
  • Liikunnan ohjauksen perustutkinto (liikuntaneuvoja) 1 piste

Sisäänpääsyprosentit


Sisäänpääsyprosentit

2018 Hakijat Ensisijaiset hakijat Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus kaikista hakijoista
Liikuntabiologinen aineryhmä 550 224

Liikuntapegogiikka 1182 752
Liikunnan yhteiskuntatieteet 454 168

2017Liikuntabiologinen aineryhmä 515 222 30 5,8 %
Liikuntapedagogiikka 1194 774 56 4,7 %
Liikunnan yhteiskuntatieteet 404 143 14 3,5 %
2016


Liikuntabiologinen aineryhmä 474 204 29 6,1 %
Liikuntapedagogiikka 1245 805 64 5,1 %
Liikunnan yhteiskuntatieteet 388 139 14 3,6 %