Valintakoetietoja

Englannin valintakokeessa hallittava kielioppi sekä valintakoekirjallisuus.

Englannin kieltä voi opiskella Suomessa kaikissa suurimmissa yliopistoissa, esimerkiksi Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa.

Helsingin yliopistoon pyrkivien on aiempina vuosina ollut valintakoevaatimuksena osata kieliopin hyvän hallinnan lisäksi myös kolme valintakoekirjaa, joissa on käsitelty kielitiedettä ja kaunokirjallisuutta. Keväällä 2017 valintakoevaatimukset julkaistiin vasta 12.4.2017, eli valmistautumisaikaa oli niukasti. Kirjallisuus julkaistaan myös keväällä 2018 vasta huhtikuussa, tarkempi julkaisupäivämäärä julkaistaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Eximian englannin valmennuskurssi valmentaa Helsingin yliopiston kielten kandiohjelman englannin suuntautumisvaihtoehdon valintakokeeseen.

Englannin kielen opiskelijavalinnoissa painotetaan englannin kielen hyvää hallintaa ja kykyä omaksua englannin opintoihin liittyvää aineistoa. Ylioppilastutkinto antaa hyvän perustan valintakokeeseen valmentautumiseen, mutta valintakokeessa on perinteisesti edellytetty syvempää kielen ymmärtämistä ja hallintaa kuin ylioppilastutkinnon kielten kirjoituksissa.

Englannin opiskelu antaa valmiudet monenlaisiin työtehtäviin. Englantia opiskelleet työllistyvät mm. kääntäjiksi, aineenopettajiksi, tutkijoiksi ja erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin. Opintojen aikana perehdytään puhtaasti kieliopillisten aihealueiden lisäksi myös kielen kehitykseen sekä englanninkielisten maiden ja alueiden kulttuuriin ja kirjallisuuteen.

Lue englannin alaesittely täältä.

Valintakoekirjallisuus

1) Louise Mullany & Peter Stockwell.Introducing English Language: A Resource Book for Students.2nd edition. Routledge, 2015 tai 2016 (sekä vuoden 2015 että vuoden 2016 versio kelpaa). Kirjasta luetaan sivut 1–120 (sections A & B). Aikaisempi painos ei kelpaa.

2) David Lodge,The Art of Fiction.Vain jompikumpi näistä kahdesta painoksesta kelpaa: Penguin, 1992 tai Vintage, 2011. Kirjasta luetaan seuraavat kappaleet (yht. n. 110 sivua): 1, 3, 6, 9–11, 14–17, 21, 26–31, 34, 39–40, 46, 48, 50.

3) Shirley Jacksonin novelli "The Lottery”. Novelli löytyy mm. tästä kokoelmasta: Shirley Jackson,The Lottery and Other Stories (Penguin, 2009). Teksti löytyy myös internetistä.

 

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 14.3.- 28.3.2018.

Valintakoe 18.5.2018 klo 14 - 18.

Valintakoekirjallisuus julkaistaan 13.4.2018.

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018.

Alkupisteet ja hakeminen

Lähtöpisteiden määräytyminen Helsingin yliopisto, kevät 2018:

Voit saada 0–100 lähtöpistettä. Voit saada lähtöpisteitä, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon, European Baccalaureate -tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon. Et voi saada lähtöpisteitä mistään muista tutkinnoista tai millään muilla perusteilla.

Jos et ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, lähtöpisteittesi määrä on nolla. Jos olet suorittanut useamman kuin yhden edellä mainituista tutkinnoista, sinulle annetaan lähtöpisteitä sen tutkinnon perusteella, josta saat eniten lähtöpisteitä.

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, voit saada lähtöpisteitä enintään viidessä aineessa suorittamiesi ylioppilaskokeiden arvosanoista. Hakiessa opiskelemaan englantia saat lähtöpisteitä äidinkielen kokeen arvosanasta ja enintään neljän muun kokeen arvosanoista.

Pisteet lasketaan seuraavan taulukon arvojen mukaisesti.

Esimerkki alkupisteistä, suomalainen, vuoden 1996 jälkeen suoritettu ylioppilastutkinto:

aine taso laudatur  eximia  magna  cum laude 
äidinkieli   20 18 14 10
toinen kotimainen kieli pitkä 20 18 14 10
  keskipitkä 16 14 10 6
vieraat kielet pitkä 20 18 14 10
  keskipitkä 14 12 8 4
  lyhyt 14 12 8 4
reaali/ainereaalit   20 18 14 10
matematiikka pitkä 20 18 14 10
  lyhyt 14 12 8 4

Uusiksi opiskelijoiksi pyritään valitsemaan 78 hakijaa siten, että

  • 39 hakijaa (joista ensikertalaisia 31) valitaan lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan perusteella
  • 39 hakijaa (joista ensikertalaisia 31) valitaan valintakoepisteiden perusteella.

Jos hakija voisi tulla valituksi kummalla perusteella tahansa, hänet valitaan lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden summan perusteella.

Kokeen erityispiirteitä

Tarkempia tietoja kevään 2018 valintakokeesta julkaistaan täällä myöhemmin.