University of Debrecen

University of Debrecen

Debrecen, Unkari

Vuonna 1538 perustettu Debrecenin yliopisto on Unkarin vanhin korkeakoulu, joka on tunnettu korkeatasoisesta ja kansainvälisestä lääketieteellisestä tiedekunnastaan. Lääketieteen, hammaslääketieteen, farmasian ja terveystieteiden opintojen lisäksi voi Debrecenin yliopistossa lukea kansainvälistä liiketaloutta, fysioterapiaa, humanistisia tieteitä, luonnontieteitä, elintarviketieteitä, informaatioteknologiaa, musiikkia kuin insinöörinkin opintoja. Yliopistolla on myös erillinen ammattilentäjän kanditutkinnon ohjelma, joka avattiin syyslukukautena 2018.

26 000 opiskelijan yliopiston tarjontaan kuuluu 87 kandi- ja 100 maisteriohjelmaa, joita opetetaan 14 tiedekunnassa seitsemällä eri kampuksella. Unkarilaisessa Debrecenin yliopistossa pääset opiskelemaan myös monikulttuurisessa ympäristössä – vuonna 2018 Debrecenin yliopistossa opiskeli noin 5 600 kansainvälisiä opiskelijaa, joista noin 2 000 lääketieteellisessä tiedekunnassa!


Debrecenin yliopistossa suoritetut tutkinnot on yleisesti tunnustettu Euroopan unionissa ja useissa muissa valtioissa. Lääketieteen tutkinnot ovat myös kansainvälisesti tunnustettuja ja akkreditoituja – Maailman terveysjärjestö (World Health Organization, WHO), New York State Education Department ja Medical Board of California Yhdysvalloissa ovat akkreditoineet yliopistossa suoritetut tutkinnot. Lisäksi Iso-Britannian, Norjan, Intian, Iranin, Israelin ja Arabiemiraattien valtiolliset viranomaiset ovat tunnustaneet Debrecenin yliopistossa suoritetut lääketieteen tutkinnot.


Unkarin suurimpiin korkeakouluihin kuuluvassa Debrecenin yliopistossa pääset tutustumaan kansainväliseen ympäristöön ja korkeatasoiseen opetukseen. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opinnot yhdistävät kattavan teoriaosaamisen ja käytännön harjoittelun. Lääketieteen ensimmäisen kahden vuoden opinnot keskittyvät teoriaosaamisen kehittämiseen, kun taas kolmannesta vuodesta eteenpäin edeltävät opinnot laitetaan kliiniseen käytäntöön. Kuudentena lukuvuotena opinnot keskittyvät laaja-alaiseen käytännön harjoitteluun yliopiston 21:llä osastolla, jotka muodostavat yhden Unkarin suurimmista yliopistollisista sairaaloista. Hammaslääketieteen opiskelijat syventyvät opintoihinsa neljäntenä vuonna, jolloin opiskelijat pääsevät harjoittelemaan potilaiden hoitoa pienissä ryhmissä. Yllä mainittujen tiedekuntien lisäksi Debrecenin yliopistossa voi opiskella laajalti myös esimerkiksi kansainvälistä liiketoimintaa ja markkinointia englanniksi. Opinto-ohjelmien osana on pakollinen harjoittelu, jonka ansiosta yliopistolla on laajat verkostot ja useita yhteistyösopimuksia pankkien, yritysten ja organisaatioiden kanssa sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla.


Edelleen kansainvälistyminen on helppoa, sillä Debrecenin yliopistolla on yhteistyösopimukset noin 44 muun yliopiston kanssa. Lääketieteen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa harjoittelunsa yhteistyösairaaloissa Yhdysvalloissa ja Israelissa. Lisäksi voit suorittaa apurahallisen Erasmus-vaihto-opiskelujakson tai Erasmus+-työharjoittelujakson toisessa EU- tai ETA-maassa.

Tutkinnot

Lääketieteelliset opinnot

Esimerkkejä kandidaatin tutkinnoista


Debrecenin yliopiston kandiohjelmien tarjonnasta löytyy myös mm. teknillisen, maataloustieteiden, muiden luonnontieteiden, humanistisen ja musiikin alojen opintoja. Lisäksi yliopistolla on 100 erilaista maisteriohjelmaa, ja korkeamman korkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan tohtoriksi asti.

DebrecenDebrecen on Itä-Unkarissa sijaitseva, Unkarin toiseksi suurin kaupunki noin 200 000 asukkaallaan. Kaupunki on tunnettu rikkaasta kulttuuriperimästään ja se on itäisen Unkarin kulttuurinen, taloudellinen ja akateeminen keskus. Monet maan tunnetuimmista runoilijoista ja kirjailijoista ovat asuneet Debrecenissä, ja kaupungissa sijaitsee Unkarin suurin nykytaiteen museo Modem. Toisessa maailmansodassa lähes kokonaan tuhoutunut ja uudelleenrakennettu Debrecen kätkee sisälleen värikkään ja monimuotoisen historian täynnä taidetta ja kulttuuria.

 


Ilmoittaudu hakijaksi

Hae opiskelemaan ulkomailla

Perushaku
Takuuhaku