Lähes 1500 tehtävää, ja vanhat pääsykotehtävät kaupan päälle! Tämän paketin avulla treenaat itsesi lääkärin tasolle!

Itseopiskelumateriaalin avulla kertaat koko lukion laajan oppimäärän fysiikasta, kemiasta ja biologiasta pääsykokeen vaatimalle tasolle saakka. Alat rakentaa ajoissa laskurutiiniasi ja kokoat ajatuksesi orientoituen valintakokeeseen kunkin aineen osalta niin, ettet jumiudu lukiokurssien ja -kirjojen asioiden esittämisjärjestykseen tai aihejakoon. Itseopiskelumateriaali sisältää monentasoisia perustehtäviä, mutta pääpaino on pääsykokeen kannalta tärkeissä valintakoetyyppisissä tehtävissä.

Itseopiskelumateriaaliin kuuluu:

1) Teoriakoosteet, tehtävät ja ratkaisut erikseen fysiikasta, biologiasta ja kemia
Materiaalit sisältävät lukion kurssien tärkeimmät teoriat tiivistetysti esimerkkeineen. Materiaalin suurin anti on runsas määrä valintakoetyyppisiä tehtäviä, joihin löydät myös ratkaisut materiaalin yhteydestä.

2) Integroivien tehtävien opas ja aineistomateriaali
Materiaali sisältää valmentautumisohjeet sekä vinkkejä valintakoetehtäviin vastaamiseen ja opiskelutekniikan kehittämiseen. Suurin osa materiaalista koostuu kuitenkin seitsemästätoista erilaisesta lääketieteeseen liittyvästä harjoitusaineistosta ja näihin liittyvistä yli sadasta itegroivasta tehtävästä. Tehtävien ratkaisut löytyvät myös materiaalin yhteydestä.

3) Harjoituskoepaketti
Paketti sisältää kaksi lyhyempää harjoituskoetta (suositusaika kolme tuntia / koe), joita voi käyttää välikokeen tyyppisenä kokeena. Tämän lisäksi materiaalissa on kaksi lääketieteen valintakoetta simuloivaa harjoituspääsykoetta, joiden tekemiseen suositellaan käytettäväksi viisi tuntia / koe. Paketissa on myös ratkaisut pistytysohjeineen mukana, jolloin kokeet pystyy itse tarkistamaan ja pisteyttämään.

Kaupan päälle saat myös vanhat valintakokeet vastausanalyyseineen vuosilta 1999-2015.

Kevään 2018 materiaali valmistuu tammikuussa 2018, eli toimitukset alkavat tämän jälkeen. Halutessasi voit ostaa myös vain osia materiaalista (yksi aine 150 €, kaksi ainetta 250 €, kolme ainetta 340 €, neljä ainetta 420 €).

Etäkurssi on hyvä vaihtoehto, mikäli haluat harjoittaa osaamistasi ja vastaustekniikkaasi opettajamme ohjauksessa ja saada palautetta edistymisestäsi. Etäkurssilla palautat jaksotettuna kymmenen valintakoetyyppistä tehtävää, jotka opettaja korjaa, pisteyttää ja kommentoi. Tehtävät ja palautusaikataulu on suunniteltu niin, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla valintakokeeseen valmistautumista. Käytössäsi on koko kurssin ajan sähköinen oppimisympäristö.

Etäkurssi on hyvä vaihtoehto, mikäli haluat täydentää itsenäistä opiskeluasi opettajan etäohjauksessa ja saada palautetta edistymisestäsi. Etäkurssilla omaksut valintakoevaatimuksiin kuuluvat keskeiset asiat sekä hiot valintakokeessa vaadittavaa vastaustekniikkaa.

Etäkurssilla saat käyttöösi Eximian valmentautumisohjeet ja itseopiskelumateriaalin, jossa on kattava teoriatiivistelmä lukion biologian kursseista ja runsaasti valintakoetyyppisiä tehtäviä, joiden avulla valmistaudut tulevaan valintakokeeseen. Itseopiskelumateriaali postitetaan kurssilaisille tammikuussa 2018, jolloin myös sähköinen oppimisympäristö aukeaa.

Kurssiin kuuluu lisäksi biologian harjoituspääsykoe ja kertaus.

Etäkurssi soveltuu seuraaville aloille:
Biologia
Lääketiede
Ravitsemustiede

Ota haltuun niin eliöt, ekologia kuin ihminenkin, pääsykokeessa voidaan kysyä mitä tahansa!
Biologian itseopiskelumateriaalimme sisältää teoriatiivistelmän lukion biologian kaikista kursseista. Tämän lisäksi materiaali sisältää runsaasti tehtäviä, joihin on koottu tarkat vastaukset materiaalin loppuun.

Kevään 2018 materiaali valmistuu tammikuussa 2018, eli toimitukset alkavat tämän jälkeen.

Halutessasi voit ostaa myös muita osia materiaalista edulliseen pakettihintaan (kaksi ainetta 250 €, kolme ainetta 340 €, neljä ainetta 420 €, viisi ainetta 460 €).

Johda fysiikantaidot pääsykokeen tasolle!
Fysiikan itseopiskelumateriaalimme sisältää teoriatiivistelmän lukiokemian tärkeimmistä aihealueista. Materiaalin suurin anti on kuitenkin tehtäväpaketti, jonka avulla pääset harjoittelemaan valintakoetyyppisiä, soveltavia, eri tasoisia tehtäviä, joihin löydät yksityiskohtaiset ratkaisut materiaalin lopusta.

Kevään 2018 materiaali valmistuu tammikuussa 2018, eli toimitukset alkavat tämän jälkeen.

Halutessasi voit ostaa myös muita osia materiaalista edulliseen pakettihintaan (kaksi ainetta 250 €, kolme ainetta 340 €, neljä ainetta 420 €, viisi ainetta 460 €).

Räjäytä kemiantaidot pääsykokeen tasolle!
Kemian itseopiskelumateriaalimme sisältää teoriatiivistelmän lukiokemian tärkeimmistä aihealueista. Materiaalin suurin anti on kuitenkin tehtäväpaketti, jonka avulla pääset harjoittelemaan valintakoetyyppisiä, soveltavia, eri tasoisia tehtäviä, joihin löydät yksityiskohtaiset ratkaisut materiaalin lopusta.

Kevään 2018 materiaali valmistuu tammikuussa 2018, eli toimitukset alkavat tämän jälkeen

Halutessasi voit ostaa myös muita osia materiaalista edulliseen pakettihintaan (kaksi ainetta 250 €, kolme ainetta 340 €, neljä ainetta 420 €, viisi ainetta 460 €).

Lääketiede Startti -itseopiskelumateriaalin avulla kertaat lukion fysiikan, kemian ja biologian perusteet ja käynnistät laskuharjoittelun hyvissä ajoin riittävän laskurutiinin saavuttamiseksi kemian ja fysiikan osalta. Startti-materiaalit soveltuvat hyvin lukion laajan oppimäärän perusasioiden kertaukseen sekä ylioppilaskokeisiin että valintakokeisiin, joissa vaatimuksena on lukion oppimäärä. Ne sisältävät eri tasoisia perustehtäviä, eivätkä etene vielä pääsykoetyyppisiin tehtäviin.

Materiaali sisältää Startti Kemia, Startti Fysiikka ja Startti Biologia -kirjat, joissa käydään läpi lukion perusasioita näistä aineista ja harjoitellaan erityyppisiä tehtäviä lukuisten harjoitusten avulla.

Huomaa, että Startti Fysiikka, Startti Kemia ja Startti Biologia -itseopiskelumateriaalit kuuluvat automaattisesti kaikkiin Lääketiede-kursseihin.

Lääketiede
Lääketieteen tehtäväpaketti
Tehtävät ovat saatavilla verkko-oppimisympäristössä tilausta seuraavan arkipäivän aikana.
Hinta 250.00 €

Monivalintatehtävien painoarvo lääketieteen valintakokeessa on kasvanut. Uudella Lääketieteen tehtäväpaketilla pääset valmistautumaan tähän tehtävätyyppiin. Tehtäväpaketti sisältää 300 valintakoetyyppistä monivalintatehtävää, joiden taso vaihtelee - voit aloittaa helpommista ja edetä kohti vaativimpia tehtäviä.

Tehtävät ovat saatavilla helmikuussa 2018.

Startti Fysiikka -itseopiskelumateriaalin avulla kertaat lukion fysiikan perusteet ja käynnistät laskuharjoittelun hyvissä ajoin riittävän laskurutiinin saavuttamiseksi. Startti-materiaali soveltuu hyvin lukion laajan oppimäärän perusasioiden kertaukseen sekä ylioppilaskokeisiin että valintakokeisiin, joissa vaatimuksena on lukion oppimäärä fysiikasta. Materiaali sisältää teoriakoosteen lukion fysiikan aihealueista sekä lukuisia eri tasoisia perustehtäviä.

Huomaa, että Startti Fysiikka -itseopiskelumateriaali kuuluu automaattisesti kaikkiin Lääketiede-kursseihin sekä Startti Fysiikka -kursseihin.

Mikael, Eximia

Hei, kesäaikaan palvelemme arkisin klo 09.00–16.00 numerossa (09) 2727 130. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen info@eximia.fi. Hyvää kesää!