Eximian blogi

AMK Tekniikka - alaesittely

Julkaistu 18.12.2017 — Kirjoittaja Henna Kauppila

Mihin valmistut suoritettuasi tekniikan ja liikenteen alan tutkinnon?

Tekniikan ja liikenteen alalla valmistutaan tekniikan tai merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon. Myös tekniikan alan opintoja tarjoaviin ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallisella valintakokeella voi hakea opiskelemaan useaan koulutusohjelmaan ja erittäin moneen ammattikorkeakouluun ympäri Suomea. Tällä valintakokeella pyritään esimerkiksi ajoneuvotekniikan, rakennusarkkitehtuurin, sähkötekniikan, tieto- ja viestintätekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmiin. Tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tutkintonimikkeitä ovat esimerkiksi rakennusmestari, insinööri tai laboratorioanalyytikko.


Mitä valintakokeessa sitten vaaditaan?

Tekniikan valtakunnallisessa valintakokeessa hakijalta mitataan mm. motivaatiota ja yleistä soveltuvuutta alalle, matemaattis-loogista ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden perustietämystä. Matematiikan ja fysiikan osaaminen korostuvat siis valintakokeessa. Kokeessa on myös monivalintakysymyksiä ennakkoon julkaistavista aiheeseen liittyvistä aineistoista. Aika tämän aineiston hallitsemiseen on suhteelliset lyhyt. Maksimipistemäärä kokeessa on 40 pistettä ja tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 10 pistettä.

Voit opiskella tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoon joko päivätoteutuksena tai monimuotototeutuksena. Huomaathan, että hakukelpoisuus ja valintaperusteet voivat vaihdella tutkinto-ohjelmittain ja ammattikorkeakouluittain. Myös aikuisopiskelijoille suunnattujen opintojen valintaperusteet voivat poiketa saman alan päivätoteutuksena järjestettävien opintojen valintaperusteista. Tarkistathan tutkinto-ohjelmakohtaiset hakuehdot aina erikseen.

Tekniikan valtakunnallisen valintakokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielillä ja se on kestoltaan n. 2-3 tuntia. Kokeessa laskimen tai kaavojen käyttö on kielletty, joten hyvää päässälasku- ja päättelytaitoa kannattaa treenata heti alusta alkaen.


Kurssimme avulla onnistut!

AM Tekniikan kursseillamme harjoittelet juuri niitä asioita, joita valintakokeessa tarvitaan. Tasokkaan opetuksemme avulla kertaat valintakokeen kannalta tärkeimmät matematiikan ja fysiikan sisällöt ja monipuolisten harjoitustehtävien avulla saat hiottua laskurutiinisi huipputasolle. Kurssilla harjoitellaan myös kokeen ennakkoaineistoon perustuvaa osuutta ja matemaattis-loogista päättelyä vaativien tehtävien tekemistä niin luennoilla kuin sähköisen välikokeenkin muodossa. Kurssiin kuuluu myös harjoituspääsykoe, joka simuloi mahdollisimman tarkasti varsinaista tekniikan ja liikenteen alan valintakoetta. Kurssin päättää tehokas kertaus, josta saat viimeiset vinkit varsinaiseen valintakokeeseen ja sinulla on vielä mahdollisuus kysyä mieltä painavat asiat kurssin opettajalta.

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää teknillisten alojen korkeakouluhausta tai valmennuskursseistamme, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme. Autamme erittäin mielellämme! Palvelemme sinua arkisin klo 09.00–17.00 numerossa (09) 2727 130. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen info@eximia.fi tai lähettää meille viestiä Eximian chatissa.

Kommentoi juttua

Viikkotehtävän 6 ratkaisu: Protolysoituminen

a) HX + H2O ®  X- + H3O+

X- + H3O+ + NaOH ®NaX + 2 H2O

n(HX) = m / M = 1g / 372 g/mol = 0,00269 mol

n(NaOH) = n(HX)

V(NaOH) = n/c =0,00269 mol /0,0052 mol/l  » 52 ml

Virhe: 1ml / 52 ml × 100% » 1,9 %

b) 1) HCl(aq)–liuos neutraloi emäksisiä ioneja:

        HCl(aq) + HCOO(aq)® Cl(aq) + HCOOH(aq) tai

        H3O+(aq) + HCOO(aq) ®H2O(l) + HCOOH(aq) tai

        H3O+(aq) + Cl-(aq) + HCOO(aq) ®H2O(l) + HCOOH(aq + Cl(aq)

    2) KOH(aq)–liuos neutraloi muurahaishappoa:

        KOH(aq) + HCOOH(aq) ® H2O(l) + HCOO(aq) + K+(aq) tai

        OH(aq) + HCOOH(aq) ® H2O(l) + HCOO(aq) tai

       K+(aq) + OH(aq) + HCOOH(aq) ®H2O(l) + HCOO(aq) + K+(aq)

c) Muurahaishappo on heikko happo, jonka happovakio on 1,8 ×10–4 mol/l.

laskimella:x = [H3O+] = 5,1069…×10–3 mol/l (tai x = negatiivisena mahdoton)

pH = –lg(5,1069…×10–3) » 2,29

Tehtävä 7: Hermosolun toiminta ja aivojen rakenne

a)Tunnista kuvaan merkityt aivoalueet.

b)Hermokudokselle on tyypillistä yhteyksien muodostaminen solujen välillä ja niiden dynaaminen muuttuminen. Näin muodostuvat hermoverkot mahdollistavat monimutkaisetkin kognitiiviset toiminnot, kuten lukemisen, ajattelemisen ja toiminnan ohjauksen. Millä tavalla aktiopotentiaali syntyy hermosolussa ja kuinka se etenee solusta toiseen?Kommentoi juttua

Viikkotehtävän 5 ratkaisu: Säteilyhoito

Kiinnitetään tehtävään xy-koordinaatisto siten, että origo on kohdassa missä hiukkanen saapuu varattujen sähkölevyjen väliin

hiukkasen x-suuntainen nopeuden komponentti pysyy muuttumattomana koko prosessin ajan.

Lasketaan ensin aika t_1, joka kuluu, kun hiukkanen ohittaa sähkölevyt ja aika t_2, joka kuluu, kun hiukkanen kulkee sähkölevyjen kohdalta kasvaimeen.

v_x=(0,05 m)/t_1 → t_1=(0,05 m)/v_x =(0,05 m)/(5,0∙(10)^6 m/s)=1∙(10)^(-8) s (1p)

t_2=(1,5 m)/v_x =(1,5 m)/(5,0∙(10)^6 m/s)=3∙10^(-7) s (1p)

Lasketaan seuraavaksi paikka y_1, jossa hiukkanen on, kun se on ohittanut sähkölevyt

y_1=1/2 a_y t_1^2=1/2∙6,6∙(10)^12 m/s^2 ∙(1∙(10)^(-8) s)^2=3,3∙(10)^(-4) m (2p)

Lopuksi lasketaan paikka y_2, joka on kohta missä hiukkanen osuu kasvaimeen ja samalla etäisyys kasvaimen keskipisteestä sen toiseen päähän. Tärkeää on ymmärtää, että kun hiukkanen on ohittanut sähkölevyt, niin siihen ei vaikuta enää mitään voimia, eikä se tällöin ole kiihtyvässä liikkeessä. (2p)

y_2=y_1+v_y1∙t_2, jossav_y1=a_y t_1

y_2=y_1+a_y t_1∙t_2=3,3∙10^(-4) m+6,6∙10^12 m/s^2 ∙1∙10^(-8) s∙3∙10^(-7) s=0,02013 m

≈2 cm (3p)

Viikkotehtävä 6: Protolysoituminen

Protolysoitumisaste kertoo, kuinka paljon happo/emäs on protolysoitunut, verrattuna alkutilanteeseen.

Jos liuoksessa on sekä happoa että emästä, tapahtuu neutraloituminen. Oksoniumionit neutraloivat hydroksidi-ionit. Ionit eivät mene välttämättä tasan vaan toista voi olla ylimäärä. Silloin lasketaan kumpaa jää jäljelle ja se määrää liuoksen happamuuden. Neutraloinnissa tilavuus muuttuu, lopputilavuus on kaikkien nesteiden yhteislaskettu tilavuus.

Suolaliuoksen pH riippuu liuoksessa olevista ioneista. Heikkojen happojen ja emästen suolat protolysoituvat vesiliuoksessa. Jos ioneja on vain yksi, liuos on joko hapan tai emäksinen. Jos useampi ioni protolysoituu niin on otettava huomioon protolysoitumisen voimakkuus. Happamuuden määrittää voimakkaampi ioni. Tämän voi arvioida happovakiosta ja emäsvakiosta.

Yksiarvoiset hapot kuten muurahaishappo (Ka =1,8 ×10–4 mol/l) luovuttavat vain yhden protonin.Moniarvoiset eli polyproottiset hapot luovuttavat useammat kuin yhden protonin. Diproottiset luovuttaa kaksi protonia (rikkihappo) ja triproottiset kolme (fosforihappo). Nämä hapot ovat heikkoja happoja (paitsi rikkihappo ensimmäisen protonin osalta) ja luovuttavat yhden protonin kerrallaan. Polyproottisten happojen ionit ovat amfolyyttejä eli ne voivat toimia sekä happoina että emäksinä.

a)Tuntemattoman monoproottisen hapon molekyylimassa määritettiin liuottamalla 1g happoa veteen ja titraamalla 0,052 mol/dm3 natriumhydroksidilla. Kuinka suuri virhe tilavuusprosentteina aiheutuu 1 ml:n lukemavirheestä titrattaessa hapon moolimassan ollessa 374 g/mol.

b) Puskuriliuoksen valmistukseen voidaan käyttää muurahaishappoa ja natriummetanatia. Kirjoita reaktioyhtälöt, joilla osoitat, miten tämä puskuriliuos toimii, kun siihen lisätään kohtuullinen määrä 1) vetykloridihappoliuosta 2) kaliumhydroksidiliuosta.

c) Laske 0,15 muurahaishapon pH.


 


Kommentoi juttua

Viikkotehtävän 4 ratkaisu: Fenyyliketonurian perinnöllisyys

Periytymistapa: Autosomaalinen resessiivinen (1 p)

a.Henkilön 2 isä ja äiti ovat taudin kantajia à25 % (1p)

b.Äiti on taudin kantaja ja isä sairas à 50 % (1p)

c.Isoisä on varmasti kantaja ja lapsen äiti on myös varmasti kantaja.

Jos isoäiti on kantaja, isän todennäköisyys olla kantaja on 66% (2/3) --> lapsen todennäköisyys sairastua on 0,66*0,25= 0,132 = 13 %

Jos isöäiti ei ole kantaja isän todennäköisyys olla kantaja on 50% --> lapsen todennäköisyys sairastua on 0,5*0,25= 0,125 = 13 % (1p)

Suomessa harvinaisempi kuin muualla maailmassa (1p), seurausta suomen asutushistoriasta (0,5), jossa vaikuttavat mm. perustajanvaikutus (0,5), pullonkaulailmiö (0,5p) ja geneettinen isolaatio (0,5)

Yht. 7 p

Viikkotehtävä 5: Säteilyhoito

Olet konsulttina sairaalassa, jossa tutkitaan syöpäpotilaiden säteilyhoitoa. Menetelmä toimii siten, että suurienergisiä hiukkasia pommitetaan suoraan kasvaimen keskustaa kohti nopeudella 5.0∙(10)^6 m/s. Koko kasvaimen ala yritetään säteilyttää siten, että ionit pommitetaan suoraan kahden varatun sähkölevyn väliin, jossa ne saavat alkunopeuden suhteen kohtisuoran kiihtyvyyden 6.6∙(10)^12 m/s^2. Alla oleva kuva havainnollistaa tilannetta. (Hiukkasten kiihtyvyyden suunta levyjen välissä on alhaalta ylös)

Levyt ovat 5 cm pitkiä ja levyjen etäisyys kasvaimesta on 1.5 m. Kuinka suuri alue menetelmällä pystytään kattamaan mitattuna kasvaimen keskustasta sen toiseen päähän? (Gravitaation vaikutusta hiukkasiin ei oteta huomioon).Kommentoi juttua

Viikkotehtävän 3 ratkaisu Anandamidin valmistusJa viikkotehtävä 4: Fenyyliketonurian perinnöllisyys

Fenyyliketonurian aiheuttavat fenyylialaniinihydroksylaasientsyymiä koodaavan PAH-geenin monenlaiset mutaatiot. Entsyymin vähäisyys tai puute johtaa fenylalaniinin kertymiseen vereen ja aivoihin myrkylliselle tasolle. Tauti todetaan yleensä vastasyntyneiden seulonnassa ja tulisi erottaa lievemmästä BH4-puutteesta. Jos diagnoosia ei tehdä vastasyntyneenä, oireet kehittyvät muutaman kuukauden iässä vaihdellen hyvin lievistä vaikeisiin. Niihin kuuluu vähittäinen, kasvun ja kehityksen hidastuminen, mikrokefalia, kouristuskohtaukset, vapinat, ihottuma, oksentelu ja tunkkainen haju. Hoitamattomana tauti johtaa älylliseen jälkeenjääneisyyteen, käytöshäiriöihin (yliaktiivisuus) ja liikunnan häiriöihin. Fenyylialaniinin välttäminen ruokavaliossa ja aminohapposeoslisä auttavat potilaita elämään lähes normaalia elämää. Dieetti on tiukka ensimmäiset 10 vuotta ja sen jälkeen sitä voidaan asteittain väljentää. Jos odottavan äidin fenyyliketonuriaa ei hoideta raskauden aikana, sikiölle aiheutuu erilaisia kehityshäiriöitä, joten dieettiin on palattava aina raskautta suunniteltaessa. Euroopassa sitä sairastaa 1/10 000 elävänä syntyneestä, joissain maissa, kuten Irlannissa ja Italiassa enemmänkin ja Turkissa 1/4000.

Oheiseen sukupuussa on esitettynä fenyyliketonuriaa sairastava suku. Henkilöt, joilla on fenyyliketonuria, on merkitty tummanharmaalla. Valkoisella merkityt eivät sairasta fenyyliketonuriaa.1. Millä tavalla fenyyliketonuria periytyy?

 

2. Millä todennäköisyydellä

a. Henkilö 2 on sairas?

b. Henkilö 3 on sairas?

c. Henkilön 1 äiti on käynyt geenitesteissä ja tiedetään, että hän on fenyyliketonurian kantaja. Millä todennäköisyydellä henkilö 1 on sairas? Anna vastaus prosentteina ja kokonaislukuna.

 

3. Suomessa fenyyliketonurian esiintyvyys on 1/100 000. Onko sairaus yleisempi Suomessa kuin Euroopassa keskimäärin ja mistä tämä voisi johtua?Kommentoi juttua

Opintogurun terveiset!

Julkaistu 21.11.2017 — Kirjoittaja Opintoguru

Usean alan valintakoevaatimukset ovat nyt julki ja todellisuus valintakoekevään lähentymisestä valkenee. Lukemisen aloittaminen saattaa tuntua toisille hankalalta, toiset taas odottavat urakkaa innolla. On hyvä muistaa, että kaikki tunteet ovat sallittuja: välillä on hyvä turhautua, kun mikään ei tunnu onnistuvan, mutta on myös hyvä muistaa kehua itseään onnistumisista. Pääsykoelukemisen motivaatio lähtee hakijasta itsestään, ja siksi onkin tärkeää palkita itseään, kun jokin asia sujuu hyvin.

Pääsykoelukemisessa on myös tärkeää muistaa, että jokainen oppija on erilainen. Kaikki eivät käytä samoja opiskelutekniikoita tai suunnittele lukemisiaan yhtä tarkasti. Jos et ole löytänyt sopivia tekniikoita lukea, vielä ei ole liian myöhäistä. Kokeile eri tapoja: ääneen lukemista tai asioiden selittämistä, äänitteitä, kuvia, alleviivauksia, käsitekarttoja, värejä, ryhmässä lukemista ja yksin puurtamista. Pidä oppimispäiväkirjaa ja pohdi, mitkä tekniikat ovat auttaneet sinua ottamaan lukemisesta kaikista eniten irti. Kokeile eri tyylejä ja opi itsestäsi!

Opintoguruna olen ollut tekemisissä monen lukupulman kanssa. Parasta opintoguruna olemisessa on ehdottomasti ollut monipuolisuus. On ollut loistavaa jutella erilaisten ihmisten kanssa, ja pohtia heidän kanssaan, miten tehdä luku-urakasta mahdollisimman onnistunut. Kukaan ei ole samanlainen ja jokaisella on myös erilainen käsitys itsestään oppijana. Ihmisten yksilöllisyys luo minulle haasteita, mutta on myös se nimenomainen asia, joka tekee opintoguruilusta erittäin mielekästä.

Toivotan hakijoille kovasti tsemppiä kevään koitoksiin ja hyvää syksyn jatkoa!


Kommentoi juttua

Logopedian alaesittely

Julkaistu 21.11.2017 — Kirjoittaja Sonja Konttinen

Logopedia tutkii ihmisääntä, puhetta ja kommunikaatiota

Logopedia on viime vuosina suosiotaan erittäin vahvasti kasvattanut tieteenala, joka tarkastelee laaja-alaisesti puhetta, kieltä ja niiden häiriöitä. Logopediaa voi opiskella Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija voi hakea oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina.

Opinnoissa yhdistyvät puhetiede, psykologia ja lääketiede

Logopedian opinnoissa opiskelija perehtyy kattavasti puheen, kielen ja kommunikaation tieteelliseen tutkimukseen sekä niiden häiriöiden diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Opinnot sisältävät sekä teoreettista luento-opetusta että käytännön harjoitteluita. Eri yliopistojen opinnoissa voidaan painottaa erilaisia sisältöalueita ja tutkimuskohteita.

Puheterapeuttina työelämässä

Suurin osa logopedian tutkinto-ohjelmista valmistuneista työskentelee puheterapeutteina kunnilla, valtiolla, yksityissektorilla tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Puheterapeuttien työtilanne on hyvä ja tullee säilymään sellaisena jatkossakin, mutta työllistymisessä on jonkin verran alueellisia eroja.

Uudistuva koe mittaa aineistojen hallintaa

Logopedian valintakoe uudistuu ensi keväänä, ja tulevaisuudessa koe on kokonaan aineistomuotoinen. Monivalintatehtävistä koostuva koe perustuu siis jatkossa kokonaan kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeessa menestyminen edellyttää hakijalta paineensietokykyä sekä taitoa poimia aineistoista oleelliset tiedot ja soveltaa niitä. Lue uudistuvasta valintakokeesta aiemmin kirjoitettu blogipostaus täältä!

Kommentoi juttua

Viikotehtävän 2 ratkaisu Magneettikuvauslaite:

a)

Magneettivuo silmukan läpi on: Φ=AB=πr^2=π(d/2)^2 B. (1p)

Magneettivuon tiheyden muutosnopeus on suoraan annettu arvo 20,0 mT/ms=20,0 T/s. (½p)

Indusoitunut lähdejännite saadaan induktiolaista:

e=-ΔΦ/Δt(½p)=Δ(π(d/2)^2 B)/Δt=π(d/2)^2ΔB/Δt=π((0,05 m)/2)^2 (20 T)/(1 s)=0,03926…V≈40 mV 1p)

b)

Silmukassa syntyy lämpöenergiaa Q teholla P=Q/t (½p). Tehonkulutus saadaan Ohmin laista:

P=eI=e^2/R (1p) ja resistanssi resistiivisyydestä: R=ρ l/A=ρ 2πr/A=ρ πd/A (1p).

Lämpöenergia menee kappaleen lämmittämiseen:

Q=cmΔT=cρ_tiheys VΔT=cρ_tiheys AπdΔT (1p). Yhdistetään kaikki lausekkeet:

P=Q/t↔e^2/(ρ πd/A)=(cρ_tiheys AπdΔT)/t

→ΔT=(te^2)/(ρπ^2 d^2 cρ_tiheys ) (½p)=(60 s⋅(0,03926 V)^2)/(16⋅10^(-8) Ωm⋅π^2⋅(0,05 m)^2⋅460 J/kgK⋅7,8⋅10^3kg/m^3 )

=6,528…K≈7 K (1p)

Viikkotehtävä 3 Anandamidin valmistus:

Kannibinoideja saadaan mm. Cannabis sativa –hampusta. Marihuana ja hasis sisältävät ovat aktiivisia fysiologisia huumeaineita, jotka kannibinoideja. Kannibinoideista tunnetuimmalla Δ9-tetrahydrokannabinolilla on lukuisia psykotrooppisia vaikutuksia. Tämän lisäksi tunnetaan kymmeniä muita kasviperäisiä kannabinoideja. Sekä eläinten että ihmisten elimistössä on kasviperäisten aineiden tapaan vaikuttavia endokannabinoideja, kuten anandamiidi (AEA) ja 2-arakidonyyliglyseroli (2-AG). Yhdisteet sitoutuvat elimistössä kannabinoidireseptoreihin, joiden löytyminen on selvittänyt kannabinoidien fysiologisia vaikutuksia ja avannut samalla oven lääkekehitykselle. Rimonabanttia käytetään mm. ylipainon hoidossa. Sitä on tutkittu myös tupakointia vähentävänä valmisteena. Elimistön tuottamat endokannabinoidit säätelevät useita elimistön toimintoja.

Niiden vaikutus on lyhyt ja paikallinen.

Kaakao ja sitä kautta suklaa sisältää anandamidia. Anandamidi on luonnollisesti aivoissamme esiintyvä neurotransmittori eli hermosolujemme välittäjä-aine. Anandamidi on kannabioidi, jolla on keskeinen vaikutus mieliaalaamme ja sitä erittyy aina kun koemme autuutta ja onnellisuutta. Anandamidi on arakidonihapon johdannainen. Anandamidi valmistetaan synteesissä, jossa arakidonihappo reagoi 2-aminoetanolin kanssa. Kun kirjoitan kirjainyhdistelmän THC, luo se monelle assosiaation kannabiksen vaikuttavaan ainesosaan (9-tetrahydrokannabinolia). On kuitenkin pitkään tiedetty, että kemikaali, joka luonnollisesti lukkiutuu kehossamme THC-reseptoriin, on anandamidi. Kun tietyt molekyylit tarttuvat solun pinnalla olevaan reseptoriin, mahdollistuu tiedon välittyminen solukalvon läpi ja tunnemme olevamme ”pilvessä”.

Anandamidi on siis ihmiselimistön endogeeninen kannabioidi eli endokannabioidi, joka on hypnoottista, hallusinogeenista, rauhoittavaa ja unettavaa. Endogeeniset eli sisäsyntyiset kannabinoidit ovat rakenteeltaan eikosanoideja eli arakidonihapon johdoksia. Elimistössä on kahdenlaisia kannabioidireseptoreja, mutta vain aivojen CB1-reseptori liittyy THC:n psykoaktiivisiin vaikutuksiin eli THC matkii elimistön endokannabioideja. THC kiinnittyy kannabinoidireseptoreihin vain keskivahvasti, mutta kuitenkin luonnollista anandamidia hiukan vahvemmin. Endokannabinoidit toimivat hermostoa suojaavasti. Ne ovat osa aivojen palkitsemisjärjestelmää ja vähentävät kipua. Kova urheilu lisää anandamidin tuotantoa, ja liikkumisen aiheuttama euforinen hyvä olo tulee endokannabinoiditason noususta. (lähde: raakasuklaa.com)

a) Mitkä funktionaaliset ryhmät löydät tetrahydrokannabinolista? Ympyröi ja nimeä ne molekyylin rakennekaavasta.

b) Kirjoita reaktioyhtälö anandamidin valmistukselle.

c) Kuinka paljon arakidonihappoa tarvitaan, jotta voidaan valmistaa 0,62 g anandamidia?


Kommentoi juttua

Liikuntatieteiden alaesittely

Julkaistu 14.11.2017 — Kirjoittaja Sonja Konttinen

Liikunnanopettajaksi tai muuksi liikunta-alan ammattilaiseksi

Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta on Jyväskylän yliopistossa. Tiedekunnan sisällä on kolme koulutusohjelmavaihtoehtoa: liikuntapedagogiikka, liikuntabiologia ja liikunnan yhteiskuntatieteet. Liikuntatieteellisen tutkinto-ohjelmat ovat hyvin suosittuja, ja niihin valitaan vuosittain vain pieni osa hakijoista. Hakijalla tuleekin olla monenlaista osaamista, jotta hän voi tulla valituksi koulutukseen.

Mitä liikuntatieteellisessä opiskellaan?

Suosituin hakukohde on liikuntapedagogiikka. Tutkinto antaa opiskelijalle liikunnan ja terveystiedon aineenopettajan pätevyyden. Koulutuksessa kartutetaan valmiuksia toimia kasvatuksen ja liikunnan sekä terveystiedon opetuksen asiantuntijana alan organisaatioissa.

Liikuntabiologinen koulutus puolestaan antaa vankan osaamisen ihmisen elimistön rakenteesta ja toiminnasta ja fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteista. Opiskelija voi suuntautua biomekaniikkaan, liikuntafysiologiaan tai valmennus- ja testausoppiin. Ohjelmasta valmistuneet voivat toimia esimerkiksi valmennustehtävissä, tutkijoina, hyvinvointi- ja liikuntateknologian asiantuntijoina tai asiantuntijoina kuntoutuslaitoksissa.

Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmassa koulutetaan akateemisia asiantuntijoita liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan aloille. Tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja liikkumista laaja-alaisena yhteiskunnallisena ilmiönä. Tutkinnon suorittaneella on valmius työskennellä esimerkiksi liikunta- ja vapaa-aika-alan hallinto-, tutkimus- ja johtotehtävissä erilaisissa organisaatioissa.

Miten liikuntatieteelliseen haetaan?

Liikuntapedagogiikan, liikuntabiologian ja liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmiin haetaan aluksi samalla kirjallisella valintakokeella. Valintakoevaatimuksena ensimmäiseen vaiheeseen on artikkelikokoelma, joka julkaistaan verkossa noin kuukausi ennen valintakoetta. Koe koostuu monivalintatehtävistä, ja siinä menestyminen edellyttää tieteellisen aineiston pikkutarkkaa hallintaa. Kirjallisen kokeen jälkeen osa hakijoista kutsutaan toiseen vaiheeseen, joka voi olla hakukohteesta riippuen esimerkiksi haastattelu, opetusnäyte ja/tai liikuntakoe. Opiskelemaan voi päästä sekä pelkän valintakokeen että yhteispisteiden perusteella.

Tutustu liikuntatieteellisen koulutusohjelmiin ja valintakoevaatimuksiin tarkemmin täällä!

Kommentoi juttua

Viikotehtävä 1 Kystinen fibroosi ratkaisu:

a) 

Tehtävänannon perusteella kystinen fibroosi periytyy resessiivisesti autosomissa, koska terveet vanhemmat ovat saaneet sairaan tyttären. (1 p)

Mies on tautialleelin kantaja todennäköisyydellä 2/3. (½ p)

Naisen todennäköisyys olla tautialleelin kantaja saadaan Hardy-Weinbergin laista:

p2 + 2pq + q2 = 1, missä 𝑞=√𝐼=√12500=0,02 (½ p)

tällöin p = q – 1 = 0,98 (½ p)

P(Aa) = 2pq = 1 - p2 - q2 = 0,0392 (1 p)

Todennäköisyys, että kahden kantajan jälkeläinen sairastuu tautiin, on 25 %. (½ p)

Eli todennäköisyys sairaaseen jälkeläiseen on 2/3 * 0,0392 * 0,25 = 0,00653… (½ p) 0,7 % (½ p)

b)

a-kohdan mukaan kenen tahansa riski olla tautialleelin kantaja on 0,0392. (½ p)

Serkusten jälkeläisen riski saada kystinen fibroosi on:

P = 0,03922 * 0,25 + 2pqF (1 p), missä p = 0,98, q = 0,02 ja F = 1/16 (1 p) = 0,00283… (½ p)

-Verrataan a-kohdan pariskunnan riskiä tähän riskiin: 0,00653…0,00283…=2,305… (½ p)

eli ≈ 2,3-kertainen riski (½ p)Tehtävä 2 Magneettikuvauslaite

Magneettikuvauslaitteessa käytetään voimakasta laitteen keskiakselin suuntaista magneettikenttää, jonka magneettivuon tiheys on 2,30 T. Magneettikentän suuruutta muutetaan pulssimaisesti, jolloin saadaan kuvassa näkymään kehon eri kudokset. Magneettikuvauslaitteeseen menevä kehonmuokkausta harrastava potilas on unohtanut, että kehon sisäiset metalliesineet ovat erittäin vaarallisia magneettikuvauksessa. Hänellä on olkapäässä ihon alainen metallirengas, jonka halkaisija on 5 cm.

a) Kuinka suuri jännite indusoituu metallirenkaaseen, kun tutkimuksen aikana magneettivuon tiheys keskiakselin suunnassa pienenee ja kasvaa tasaisesti 20,0 mT/ms jokaisella 15,0 ms pätkällä? Renkaan taso on kohtisuorassa laitteen keskiakselin kanssa. (Vinkki: induktiolain mukaan e=-ΔΦ/Δt) (3 p)

b) Kuinka paljon metallirengas lämpenee minuutissa, jos oletetaan, että silmukassa tapahtunut tehohäviö muuttuu kokonaan lämpöenergiaksi eikä ehdi merkittävästi siirtymään metallista kehoon? Teräksisen metallirenkaan poikkipinta-ala on 3,5 mm^2, tiheys 7,8⋅10^3 kg/m^3, ominaislämpökapasiteetti 0,46 kJ/kgK ja resistiivisyys 16⋅10^(-8) Ωm. (5 p)

Kommentoi juttua