Eximian blogi

Englannin alaesittely

Julkaistu 16.10.2017 — Kirjoittaja Isabella Berg

Sinustako englannin kielen asiantuntija?

Englannin kieltä voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Valintakoevaatimukset vaihtelevat yliopistoittain. Helsingin yliopistossa englannin kieli kuuluu kielten kandiohjelmaan, joka tekee tiivistä yhteistyötä kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

Englannin kielen opinnot koostuvat luento- ja harjoituskursseista, ja koulutus sisältää monipuolisesti erilaisia työskentelytapoja, kuten ryhmätöitä, tiedonhakua, esseiden kirjoittamista ja kirjatenttejä. Kandiohjelmasta valmistuneella on hyvä kielitaito ja ymmärrys kielen roolista yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Kandiohjelman jälkeen opiskelijalla on hyvät valmiudet jatkaa opiskelua maisteriohjelmassa,josta voi valmistua esimerkiksi kielenopettajaksi, kääntäjäksi, tulkiksi tai muuksi kielialan ammattilaiseksi. Monipuolinen koulutus antaa mahdollisuuksia työllistyä monenlaisiin tehtäviin, ja englannin maistereilla onkin suhteellisen hyvät työllisyysnäkymät.

Englannin kielen valintakoe on koostunut yleensä monivalintatehtävistä sekä avoimista kysymyksistä ja lyhyistä esseetehtävistä. Valintakoekirjallisuus on sisältänyt viime vuosina kielentutkimukseen johdattelevan teoksen The Study of Language (George Yule) ja lisäksi muuta kielentutkimus- ja kaunokirjallisuutta. Valintakokeessa menestyminen edellyttää huomattavasti ylioppilaskoetta syvempää kielen ymmärtämistä ja hallintaa.

Kevään 2018 valintakoevaatimuksia ei ole vielä kielten kandiohjelmien osalta julkaistu, mutta lisätietoa saataneen Helsingin yliopistolta lähiaikoina. Jos kielten opiskelu kiinnostaa sinua, seuraa sivujamme, niin olet ensimmäisten joukossa kuulemassa, miten valmistaudut englannin valintakokeeseen ja millaista hyötyä valmennuskurssista voisi sinulle olla!

Kommentoi juttua

Kurssien aloitushuumaa!

Julkaistu 10.10.2017 — Kirjoittaja Isabella Berg

Hei kaikille!

Täällä kirjoittaa Isabella. Vastaan lääketieteen ja biotieteiden valmennuskursseista, sekä kemian ja fysiikan abikursseista täällä Eximialla. Kesä on mennyt pitkälti kursseja suunnitellessa ja valmistellessa. Nyt alkaakin syksyn ruska valtaamaan kaupungit ja valmistelut olla paketissa. Kurssit ovatkin valmiita alkamaan, voi kuinka aika meneekään nopeasti!

Tänään onkin pisimpien lääkiskurssien aloituspäivä ja fiilis on aika huikea. Exclusive kurssi alkaa Helsingissä ja PRO kurssi puolestaan Helsingin lisäksi myös Tampereella, Turussa ja Oulussa. Nämä kaikki kurssit jatkuvat aina toukokuulle saakka. Kaikki kaupungit on tullut lähiviikkoina reissattua läpi ja opettajat ovat valmiina syksyn ja kevään kestävään matkaan kurssilaisten kanssa. On mukavaa saada kurssit käyntiin ja aloittaa kausi koko lukuvuoden kestävien kurssien siivittämänä. Tästä on hieno aloittaa uusi kausi ja olla osa monen opiskelijan matkaa kohti unelmien opiskelupaikkaa. Myös näin kurssipäällikön näkökulmasta on hieno olla taustajoukoissa mukana tukemassa kurssilaisia valitsemallaan opintiellä.

Kehittymistä tullaan varmasti huomaamaan monellakin osa-alueella tämän lukuvuoden aikana. Kehittymistä huomatessa täytyykin olla ylpeä itsestään ja muistaa palkita hyvistä suorituksista. On se matka sitten kohti lääketieteellistä, ylioppilaskirjoituksia tai vaikka lukion välikoetta, on aina omaan tavoitteeseen pääsemisestä syytä olla ylpeä. Muistakaa palkita itsenne, jotta motivaatio pysyy korkealla koko matkan ajan!

Seuratkaa sydäntänne ja tavoitelkaa unelmianne. Toivotankin antoisia opiskeluhetkiä kaikille tasapuolisesti!

// Isabella

Kommentoi juttua

Biotieteiden alaesittely

Julkaistu 6.10.2017 — Kirjoittaja Isabella Berg

Biotieteiden hakukohteisiin kuuluu hieman eri aluille painottuvia koulutusaloja. Yhteistä näille kaikille on vahva osaaminen solu- ja molekyylitason biologian ja kemian aloilla. Biotieteiden alan hakukohteita ovat Helsingin yliopiston molekyylibiotieteet, Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston biolääketiede ja Tampereen yliopiston bioteknologia. Jokaiseen hakukohteeseen haetaan erillisen kokeen perusteella. Koulutusohjelmiin voi tulla valituksi pelkän valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella. Bioteknologian tutkinto-ohjelmaan voidaan valita myös hakijoita MAOL:n ja BMOL:n kilpailumenestyksen perusteella tai avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella.

Valintakoe

Valintakokeessa on kaksi perusosiota: biologian ja kemian osiot. Koe perustuu lukion biologian ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin 1-5 (OPS 2005 käyttöönotettu). Koetehtävissä arvioidaan vastauksen johdonmukaisuutta, selkeyttä, päättelykykyä ja asioiden soveltamistaitoa. Tampereen yliopistoon on lukion oppimäärien lisäksi vaatimuksena solubiologian ja -kemian kirja Heino, Jyrki ja Vuento, Matti: Biokemian ja solubiologian perusteet 2014, 3. painos. Valintakokeessa menestyminen edellyttää asioiden perusteellisen hallinnan lisäksi sitä, että vastauksessa tiedot on jäsennelty ja perusteltu selkeästi. Tehtävät voivat yhdistellä biologian ja kemian osaamista.

Molekyylibiotieteet, Helsinki

Molekyylibiotieteitä voi opiskella Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Molekyylibiotieteiden kandiohjelmaan haetaan yhteishaussa, mutta koe järjestetään vain Helsingissä. Hakijoista vain alle 10 % onnistuu pääsemään tavoitteeseensa ja saa haluamansa opiskelupaikan.

Bioteknologia, Tampereen yliopisto

Bioteknologiaa voi opiskella Tampereen yliopistossa lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa. Koulutusohjelmaan haetaan yhteishaussa, mutta valintakoe järjestetään vain Tampereella. Bioteknologian tutkinto-ohjelmaan hyväksytään vain noin 5 % hakijoista.

Biolääketiede, Turun yliopisto & Itä-Suomen yliopisto

Biolääketiedettä voi opiskella Turun yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa (Kuopiossa). Valinta järjestetään biolääketieteen yhteisvalintana, eli valinnassa on yhteinen pistelaskenta ja yhteinen valintakoe. Yhteisvalinnassa on mahdollista hakea molempiin yliopistoihin. Yliopistot on asetettava ensisijaisuusjärjestykseen hakulomakkeessa. Biolääketieteen valintakoe järjestetään samana päivänä kuin lääketieteellisten koulutusohjelmien valintakoe, joten sekä lääketieteen että biolääketieteen hakukohteeseen ei voi hakea samana vuonna. Turussa ja Kuopiossa alle 10 % hakijoista hyväksytään opiskelijaksi biolääketieteen koulutusohjelmaan.

Kurssit painotettu koulutusohjelman mukaan

Biotieteiden valmennuskursseilla paneudutaan biologiaan ja kemiaan nimenomaan valintakokeen näkökulmasta painottaen ihmiskehon ja luonnon biologiaa solu- ja molekyylitasolla. Kemiassa perehdytään orgaaniseen kemiaan ja erilaisissa biosysteemeissä tapahtuviin kemian ilmiöihin. Biotieteiden valmennuskurssit soveltuvat kaikkiin biotieteiden koulutusohjelmien pääsykokeisiin, mutta painotusalueet vaihtelevat hieman hakukohteen perusteella. Bioteknologian koulutusohjelmaan haettaessa kurssiin kuuluu myös valintakoekirjallisuuteen paneutuvat kaksi opetuskertaa.

 

Kommentoi juttua

Biologian alaesittely

Julkaistu 3.10.2017 — Kirjoittaja Isabella Berg

Biologia on luonnontiede, joka tutkii eliöitä, niiden osia ja elinympäristöjä. Biologiset tieteet ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden, eikä niillä ole selviä rajoja. Sovellusaloista tärkeimpiä ovat maatalous- ja metsätiede, riista- ja kalabiologia, ympäristönsuojelu ja lääketiede. Alan mielenkiintoiset ja monipuoliset työllisyysnäkymät innostavat monia hakeutumaan alan opintoihin. Vuosittain vain noin kymmenesosa kaikista pyrkijöistä onnistuu pääsemään tavoitteeseensa ja saa haluamansa opiskelupaikan.

Biologiaa voi opiskella Helsingissä, Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa. Opiskelemaan voi pyrkiä joko suomen- tai ruotsinkielisessä kiintiössä. Suomenkielinen valinta järjestetään yhteisvalintana, jossa voi pyrkiä opiskelemaan biologiaa Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoon. Samalla yhteisellä valintakokeella haetaan myös akvaattisiin tieteisiin Helsinkiin ja ympäristötieteisiin Helsinkiin ja Lahteen. Valintaperusteet ja hyväksymisrajat vaihtelevat yliopistoittain. Tarkistathan aina valintaperusteet sen yliopiston hakuoppaasta, minne aiot hakea.

Valintakokeessa biologian tietämystä pitää osata soveltaa

Biologian valintakoe perustuu lukion biologian oppimäärään (BI1-5). Valintakokeen tehtävät perustuvat vuonna 2005 käyttöön otettuun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset ja syventävät kurssit, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003) ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon.

Valintakokeessa biologian aihealueet on hallittava sujuvasti ja opittua tietoa on pystyttävä soveltamaan. Tyypillisesti valintakoe sisältää viisi tehtävää, joista suurin osa on esseemuotoisia. Tehtävät laaditaan niin, että ne mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu.

Koe edellyttää myös kuvaajien ja kaavakuvien tulkintaa. Biologian valmennuskurssilla kertaat ja syvennät biologian osaamistasi sekä tutustut vanhoihin valintakoetehtäviin. Kurssilla harjoitellaan myös vastaustekniikkaa valintakokeen kysymystyyppejä ja aineistoa silmällä pitäen. Jännittävää valintakoetilannetta pääset harjoittelemaan harjoituspääsykokeessa ja samalla testaat myös oman osaamistasosi jo ennen tositilannetta.

Kommentoi juttua