AMK Tekniikka Helsinki

AMK Tekniikan Helsingin pitkä- ja ilta - kurssien opettajana toimii Ville Stålhandske. 32-vuotis Ville on koulutukseltaan kemiantekniikan DI ja hän on toiminut Eximialla Helsingin AMK Tekniikka -kurssien opettajana vuodesta 2012. Tätä ennen Ville opetti matematiikkaa myös teknillisessä yliopistossa opiskeluaikanaan. Yhteensä Villellä on kokemusta opettajan työstä jo yli 10 vuoden ajalta. Oman koulutustaustan kautta Villellä on hyvä osaaminen matematiikan ja fysiikan osa-alueista. Usean vuoden alan opetuskokemus on lisäksi tuonut Villelle hyvän käsityksen siitä, millaisia asioita pääsykokeessa tullaan opiskelijoilta vaatimaan. Villen opetuksessa opiskelijat saavat varmasti parasta mahdollista harjoitusta ja oppia sekä tulevaa pääsykoetta että korkeakouluopiskelua varten.


AMK Tekniikka Turku

 

Turussa AMK tekniikan kurssia opettaa Miika Huhtanen. Miika valmistui diplomi-insinööriksi ja matemaattisten aineiden opettajaksi joulukuussa 2017, joten teknillisen koulutuksen vaatimukset ovat vielä tuoreessa muistissa. Lisäksi Miikalta löytyy myös opetuskokemusta matematiikasta teknillisestä yliopistosta. Opetuksessa Miika korostaa ilmiöiden ymmärtämistä ja ratkaisujen perustelua. Asioita pyritään kurssilla esittämään monella eri tavalla, jotta jokainen voisi ymmärtää matematiikan ja fysiikan ilmiöitä ja osaisi ratkaista niihin liittyviä ongelmia.

 

AMK Tekniikka Tampere

Tampereen AMK Tekniikan kurssilla opettaa useamman vuoden kurssia vetänyt Farid Mehrabkhani. Farid toimii valmennuskurssiopetuksen ohella tällä hetkellä matematiikan ja fysiikan lehtorina yläaste- ja lukiotasolla. Opetuskokemusta Faridilla on siis kertynyt runsaasti. Faridin kurssilla käydään läpi teoriaa ja lasketaan runsaasti tehtäviä. Hän odottaa kurssilaisiltaan positiivisuutta, ahkeraa tekemistä ja aktiivisuutta tunnilla.

 

AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Helsinki

Englannin osuus

Olga Wilén opettaa soteli kurssin englannin osuuden. Hän on kasvatustieteiden maisteri ja vieraiden kielten opettaja. Olga opettaa englantia, venäjää ja myös saksaa. Hänen ajatuksensa menestyneestä opetuksesta ja oppimisesta on Harjoitus Tekee Mestarin. Kielten oppimisessa avainasemassa on itse kieli, kielioppi ja sanasto. Rohkeus ja kommunikaatio tukevat oppimista. Olga on tunneillaan innokas ja iloinen. Yhdessä Olgan kanssa loistavalla asenteella ja päättäväisyydellä oppiminen onnistuu!

Matematiikan osuus

Matias Topo opettaa tällä Eximian kurssilla kolmatta kertaa matematiikkaa. Kurssilla keskitytään valintakokeessa vaadittuihin asioihin: käydään läpi valintakokeiden tyypillisiä tehtäviä ja niiden ratkaisuja. Matematiikan osuudessa tähdätään hyvään laskurutiiniin tehtävistä, joita valintakokeessa tyypillisesti kysytään. Tehtäviä tehdään runsaasti kurssilla. Matias aloitti opintonsa vuonna 2014 valtiotieteellisessä tiedekunnassa taloustieteen parissa, ja hän aloitti tänä syksynä maisteriopintonsa. Hän on opinnoissaan suorittanut matematiikan ja tilastotieteen sivuaineet. Matias kävi itse Eximian valmennuskurssin hakiessaan nykyistä opiskelupaikkaansa, ja voi kokemuksensa puolesta suositella Eximian valmennuskursseja!

Ennakkomateriaalin osuus

Ennakkomateriaalin osuutta opettaa Mari Alapappila.


 

AMK Liiketalous

Liiketalouden AMK -kurssia Tampereella sekä etäkurssia opettaa Tero Hakala.  Hän on kahden liiketalouden AMK-tutkinnon suorittanut B2B liiketoiminnan kokenut osaaja. Tero on 35-vuotias ja hänellä on opetuskokemusta erilaisista valmennuksista sekä ammattikorkeakoulusta. Teron ura on painottunut tulosyksiköiden johtamiseen ja b2b-myyntiin, josta hän on saanut erittäin laajan kokonaiskuvan liiketoimintakentästä.  Mahdollisuus toteuttaa AMK:n Liiketalouden kurssi on loistava mahdollisuus auttaa nuoria saavuttamaan tavoitteensa. Kurssilla Tero haluaa opettaa ihmisiä innostavasti motivoiden ja yhdessä ennakkomateriaalia pohtien. Opetukseen tulee kuulumaan paljon yhdessä keskustelua. Mielenkiinnolla kevättä odottaen, Tero toivottaa kaikki kurssille tervetulleeksi mukaan.