Ajankohtaista

Julkaistu 03.10.2018

Eximia ja HeiHei!Study and travel yhdistivat voimansa


HeiHeiTravel ja Eximia ovat yhdistyneet

Eximia ja HeiHei Travelin yhdistäessä voimansa saadaan aikaan entistä laajempi ja monipuolisempi korkeakoulu-opiskelu valikoima suomalaisille nuorille. Käytännössä nuorille avautuu opiskelupaikka kotimaasta tai ulkomailta varmemmin ja nopeammin. Valmennustiimi Eximia Oy on tarjonnut 20 vuotta valmennus- ja abikursseja suomalaisille opiskelijoille useilla paikkakunnilla. HeiHei Travel on toiminut vuodesta 2013 auttaen useita kymmeniä suomalaisia ulkomaille opiskelemaan lähteviä nuoria.

Yhdistyminen täydentää Eximian palveluvalikoimaa ja nuorelle aukeaa yhdeltä luukulta enemmän vaihtoehtoja suunnitella ja saada opinnot nopeammin alkuun. Ulkomaille lähteminen on aikaisemmin ollut vaikeaa, tietoa on ollut niukalti tarjoilla ja se on ollut hajallaan sekä hakuprosessi on mielletty hankalaksi.

Ulkomailla opiskelu kasvattaa suosiotaan. Suomesta lähdetään entistä useammin suorittamaan koko tutkintoa tai kandivaiheen jälkeen maisteriopintoja ulkomaille. Opiskelijoiden määrä ulkomailla on yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Eximian tj. Pasi Petäjä toteaa yhdistymisen taustalla olevan nuorten kiinnostuksen lisääntyminen ulkomailla opiskeluun ja erityisesti nuoren ikäpolven aiempaa kansainvälisempi suhtautuminen tärkeisiin tulevaisuuden asioihin: ”Tänä päivänä yhä useampi nuori miettii mahdollisuuksia opiskella ulkomailla. Opiskeltavan tutkinnon ohella lisäpalkkiona ovat ulkomaisen kielen oppiminen, kansainvälinen verkosto ja mahdollisuus työskennellä kansainvälisemmässä ilmapiirissä ulkomailla.”

Eximian hallituksen puheenjohtaja Professori Jukka Heinonen pitää tärkeänä suomalaisten yritysten kannalta saada osaavaa ja kansainvälistä ilmapiiriä ymmärtäviä työntekijöitä palvelukseensa. Hän lisää samalla, että kansainvälistä tutkintoa arvostetaan myös rekrytoinneissa ja se saattaa avata joissain tapauksissa työmahdollisuuksia paremmin kuin kotimainen tutkinto.

Lisätietoja:

Pasi Petäjä +358400766725 ja sini.suomi@eximia.fi

www.eximia.fi/ulkomaille-opiskelemaan/

Pasi Petäjä | CEO | Eximia- yhtiöt/ Develab Oy | +358 400 766 725 | Ilmalankatu 2 C, 00240 Helsinki