Ajankohtaista

Julkaistu 23.12.2016

Vielä ehdit mukaan tammikuussa alkaville abikursseille


Mitä väliä on yo-todistuksella?

Hyvällä yo-todistuksella on mukava kehuskella kahvipöydässä sukulaisille ja tuttaville, mutta muuten yo-kirjoituksilla ei ole muuta kuin välinearvoa matkalla kohti omaa tulevaisuutta. Yo-kokeiden arvosanoilla pyritään jatko-opiskelemaan yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ja/tai niistä saa opiskelijavalinnoissa arvokkaita lähtöpisteitä. 

Kuitenkin, monesti yo-kirjoitusten yleisarvosanaa olennaisempaa on tietyissä yo-kokeissa vaadittujen lukiokurssien sisältöjen hallinta ja niissä menestyminen. Esimerkiksi lukion kemian osaaminen on pohjana mm. ravitsemustieteen ja farmasian opintoihin, lukion fysiikka tulee osata DI-osastoille pyrittäessä ja lukion biologian osaamista vaaditaan paitsi biologian opintojen yhteishaussa niin myös monissa muissa lähitieteenalojen valintakokeissa. Myös eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen yhteinen valintakoe perustuu sekä lukion biologian, fysiikan että kemian varmalle osaamiselle. Näin ollen valmistautumalla hyvin yo-kokeisiin, luot samalla vahvan pohjan valintakokeissa menestymiselle.

Tammikuussa alkavat Eximia abikurssit soveltuvat erityisesti niille kevään 2017 abeille, jotka ovat yo-kirjoitusten jälkeen hakeutumassa alalle, jonka valintakokeessa vaaditaan hyvää lukion biologian, fysiikan ja/tai kemian hallintaa. Kurssit sopivat myös valintakokeisiin valmistautuville ylioppilaille, jotka eivät ole käyneet kaikkia lukion kyseisen aineen kursseja tai jotka muuten tarvitsevat lukiotietojen kertausta ennen varsinaista valintakokeeseen valmistautumista. Halutessaan abikursseilta voi sujuvasti jatkaa Eximian valmennuskursseille, joissa aiheen opetus jatkuu valintakoevaatimusten tasolla.


Suomen suosituimmat abikurssit alkavat tammikuuussa

Biologian yo-kokeeseen 10.1.-7.3. tiistaisin klo 17-19.30 Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa sekä 11.1.-8.3.2017 keskiviikkoisin klo 17-19.30 Oulussa.
Kemian yo-kokeeseen 11.1.-8.3. keskiviikkoisin klo 17-19.30 Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa sekä 10.1.-7.3.2017 tiistaisin klo 17-19.30 Oulussa.
Fysiikan yo-kokeeseen 12.1.-9.3. keskiviikkoisin klo17-19.30 Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa (täynnä).

Äidinkielen yo-kokeeseen 21.1.-4.3. lauantaisin klo 10-13.15 Helsingissä

Helmikuussa alkavat kurssit A-englannin, B-ruotsin, historian, lyhyen matematiikan, maantieteen, pitkän matematiikan, psykologian, terveystiedon ja yhteiskuntaopin yo-kokeisiin löydät täältä.

Kukin kurssi sisältää 24 ot opetusta ja ohjattua laskuharjoittelua. Kurssilla käydään tehokkaasti ja selkeästi läpi lukion laajojen oppimäärien keskeisimmät aihealueet.
Yhden kurssin hinta on 195 €. Katso edulliset pakettihinnat ja muut alennukset tästä.

Eximialta saat myös yo-kokeisiin valmistautumista tehokkaasti ohjaavat itseopiskelumateriaalipaketit.