Eximian abikursseilla opettaa asiantuntevia ja kannustavia opettajia, joiden tavoitteena on auttaa sinua matkallasi kohti ylioppilaskirjoituksia.

A-englanti

Tiia Suominen
opettaa Turussa englannin abikurssilla. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri höystettynä englannin ja saksan kielen opettajan pätevyydellä. Tiiasta on tärkeää, että kurssilla kuunnellaan opiskelijoiden toiveita ja käytetään monipuolisesti kielen kaikkia osa-alueita ja vaihtelevia opetusmetodeja, jotta jokainen opiskelija saa kurssista parhaan mahdollisen hyödyn.

Juhani Lammi opettaa Tampereen englannin abikurssia. Hän on toiminut useammassa koulussa ympäri Suomea englannin ja äidinkielen opettajana. Kurssiohjajana Juhanin tavoitteena on, että kurssi palvelee jokaista kurssilaista yksilöllisesti ja antaa kaikille työkalut mahdollisimman hyvän arvosanan saavuttamiseen.

 

Olga Wilén opettaa Helsingin englannin abikurssilla keväällä 2017. Hän on kasvatustieteiden maisteri ja vieraiden kielten opettaja. Olga opettaa englantia, venäjää ja myös saksaa. Hänen ajatus menestyneestä opetuksesta ja oppimisesta on "Harjoitus Tekee Mestarin." Kielten oppimisessa avainasemassa on itse kieli, kielioppi ja sanasto. Rohkeus ja kommunikaatio tukevat oppimista. Olga on tunneillaan innokas ja iloinen. Yhdessä Olgan kanssa loistavalla asenteella ja päättäväisyydellä oppiminen onnistuu!

 
Biologia

Satu opettaa kevään 2017 Biologian Abi-kurssilla Helsingissä. Satu opiskelee biologiaa ja maantiedettä Helsingin yliopistossa ja valmistuu ensi keväänä aineenopettajaksi. Satu on aiemmin toiminut opettajan sijaisena sekä Luontoliiton kevättuulilähettiläänä, tiedekerho-ohjaajana ja kerhomateriaalin laatijana. Satun mielestä on mahtavaa päästä osaksi Eximian opetustiimiä ja hän odottaa jo innolla kevään kurssia.

 

Biologia abi Tampere -kurssilla opettaa keväällä 2017 Tanja Siippainen. Tanja on koulutukseltaan filosofian maisteri ja toimii biologian opettajana lukiossa. Tanja on monipuolisia opetusmenetelmiä käyttävä ja opiskelijoiden toiveita mahdollisimman paljon huomioiva opettaja. Kurssin opetuksessa Tanja aikoo painottaa kerrattavien asioiden syvällistä ymmärtämistä ja kykyä soveltaa opittua tietoa.

Fysiikka

Turussa fysiikan abikurssilla opettaa Tiina Nieminen. Tiina on 32-vuotias insinööri ja fysiikan opettaja, ja tällä hetkellä hän täydentää matematiikan opetusoikeutta Turun yliopistossa. Tiinan tavoitteena opettajana on pyrkiä luomaan avoin ja rohkaiseva ilmapiiri, jossa kaikkien olisi mahdollisimman helppo oppia. Tiinan kursseille voit valmistautua miettimällä, mitä erityisesti odotat kyseiseltä kurssilta ja Tiinalta sen opettajana.

Matti Rovaharju opettaa kevään 2017 Eximian fysiikan abikurssin toista ryhmää Turussa. Hän on toiminut opettajana lukiossa 10 vuotta, lääketieteen valmennuskursseilla kolme vuotta ja peruskoulussa kolme vuotta.

Historia

 

Historian abikurssin opettajana toimii historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja Ville Hirvonen, joka on opiskellut Helsingin yliopistossa pääaineenaan yleinen historia sivuaineita hänellä on Suomen ja Pohjoismaiden historiasta sekä monista yhteiskuntatieteellisistä aineista. Tämän lisäksi Ville on myös suorittanut aineenopettajan pedagogiset opinnot. Ville työskentelee tällä hetkellä lukiolaisten parissa tuntiopettajana Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa ja hän on itsekin aikoinaan istunut oppilaan roolissa Eximian historian valmennuskurssilla.

 

Kemia

Kemia abi kevät -kurssin kemian opettajana Turussa toimii keväällä 2017 Lauri Marttila. Lauri on valmistunut filosofian maisteriksi kemian alalta erinomaisin arvosanoin ja toimii Eximialla toista kauttaan opettajana.

Anna Kuusala opettaa keväällä 2017 Kemian abikurssia Tampereella. Anna on opiskellut Tampereen teknillisessä yliopistossa kemiaa, matematiikkaa ja fysiikkaa ja valmistuu kesällä 2017 sekä diplomi-insinööriksi että matemaattisten aineiden opettajaksi. Hän on aiemminkin opettanut kemian abikurssilla ja toiminut assistenttina yliopiston kemian ja fysiikan kursseilla sekä tehnyt useita sijaisuuksia sekä yläkouluissa että lukioissa.

Psykologia

Psykologian abikursseilla opettajana toimii Veera Nordman. Hän on koulutukseltaan teologian maisteri, jolla on uskonnon ja psykologian aineenopettajan pätevyys. Veera työskentelee tuntiopettajana yläkouluikäisten ja nuorten aikuisten parissa. Veera aloittelee myös jatko-opintoja Helsingin yliopistoon liittyen oppimiseen ja opetuksen kehittämiseen.

Matematiikka

Lyhyen matematiikan Helsingin abikursseilla opettajana on Jussi Peltonen, laskennallisen fysiikan ja matematiikan opiskelija Helsingin yliopistolta, joka on opettanut sekä lukio, että yliopistotasolla. Kursseilla kunkin opiskelijan matemaattinen perusta, työmotivaatio ja laskuharjoittelurutiini varmistetaan. L-tason kurssilla tämän jälkeen siirrytään vaativimpampiin aiheisiin, jolloin opiskelijat pääsevät haastamaan itseään. C-tason kurssilla käydään rauhalliseen tahtiin läpi ensin perusasiat ja sen jälkeen ylioppilaskokeiden keskeisimmät aihealueet.

Terveystieto

Susanna Lepola opettaa Helsingissä terveystiedon abikurssilla. Susanna opiskelee terveystieteiden maisterilinjalla hoitotyön ja terveystiedon opettajaksi. Aiemmalta koulutukseltaan hän on terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja. Susanna haluaa huomioida kurssilaisten toiveet ja erilaiset oppijat monipuolisilla opetusmenetelmillä, jotta kurssi voisi hyödyttää jokaista ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa. Kannustava ja innostava ilmapiiri tunneilla on hänelle tärkeää.