Eximian abikursseilla opettaa asiantuntevia ja kannustavia opettajia, joiden tavoitteena on auttaa sinua matkallasi kohti ylioppilaskirjoituksia.

Äidinkieli

Ida Henritius opettaa äidinkielen abikursseilla. Hän opiskelee Helsingin yliopistossa suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta ja valmistuu filosofian maisteriksi keväällä 2018. Opetuksessa Ida ottaa huomioon oppilaiden yksilölliset toiveet ja tarpeet, jotta kaikki pääsisivät tavoitteisiinsa yo-kokeissa.


A-englanti

Olga Wilén opettaa Helsingissä englannin abikurssilla keväällä 2018. Hän on kasvatustieteiden maisteri ja vieraiden kielten opettaja. Olga opettaa englantia, venäjää ja myös saksaa. Hänen ajatuksensa menestyneestä opetuksesta ja oppimisesta on Harjoitus Tekee Mestarin. Kielten oppimisessa avainasemassa on itse kieli, kielioppi ja sanasto. Rohkeus ja kommunikaatio tukevat oppimista. Olga on tunneillaan innokas ja iloinen. Yhdessä Olgan kanssa loistavalla asenteella ja päättäväisyydellä oppiminen onnistuu!

Heli Manninen opettaa englannin ja ruotsin abikursseja Oulussa. Hän on työskennellyt englannin ja ruotsin opettajana sekä peruskoulu- että lukiotasolla. Ohjaajana hän ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja vahvuudet ja pyrkii kannustamaan sekä motivoimaan opiskelijoita pääsemään henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa.

Salla Nieminen opettaa ruotsin ja englannin abikursseja Tampereella. Hän on työskennellyt ruotsin ja englannin opettajana peruskoulussa ja lukiossa. Opettajana hän pyrkii kannustamaan kielten opiskeluun ja rohkaisemaan vieraiden kielten käyttämiseen sekä huomioimaan opiskelijoiden lähtötason ja omat henkilökohtaiset tavoitteensa.

Turussa englannin ja ruotsin kursseja vetää tänä vuonna FM Heidi Pirskanen. Heidi on toiminut peruskoulussa ja kielikursseilla opettajana jo useamman vuoden ajan ja puhuu englantia natiivitasoisesti. Opettajana Heidi on kannustava ja keskusteleva.

Biologia

Helsingin biologian abikurssin opettajana toimii Satu Lyytikäinen. Satu on valmistunut biologian ja maantieteiden aineenopettajaksi keväällä 2017 ja on opettanut Eximian biologian valmennuskursseilla myös edellisellä kaudella loistavin palauttein. Satun kurssilla käydään tehokkaasti ja motivoivasti läpi lukion biologian keskeisimmät sisällöt mm. luentojen ja erilaisten harjoitustehtävien ja -kokeen avulla. Hän pyrkii huomioimaan kurssilaisten toiveet opetuksessaan, jotta kurssilla käytäisiin läpi juuri niitä opiskelijalle haastavimpia asioita. Satun kurssilla saakin erittäin hyvät eväät menestyä biologian yo-kirjoituksissa. Tervetuloa mukaan!


Fysiikka

Turussa keväällä 2018 fysiikan abikurssilla opettaa Laura Kosomaa. Laura valmistui Turun yliopistosta matematiikan ja fysiikan aineenopettajaksi syksyllä 2017. Hän on tehnyt sijaisuuksia useammissa lukioissa ja yläkouluissa ja odottaa innolla pääsevänsä opettamaan myös abikurssilaisia.

Matti Rovaharju opetti kevään 2017 Eximian fysiikan abikurssin toista ryhmää Turussa. Hän on toiminut opettajana lukiossa 10 vuotta, lääketieteen valmennuskursseilla kolme vuotta ja peruskoulussa kolme vuotta.


Historia ja yhteiskuntaoppi

Juho valmistui keväällä 2016 valtiotieteiden maisteriksi sekä historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi Helsingin yliopistosta. Hän on aiemmin toiminut poliittisen historian pääsykoevalmennuskurssin opettajana, sijaisena peruskouluissa sekä lukioissa ja on myös ollut arvioimassa ylioppilaskokeita. Juho tietää minkälaisten toimintatapojen varaan tarkoituksenmukainen ja tuloksellinen valmennuskurssi sekä oppiminen rakentuu. Juho pitää valmennuskursseillaan huolta siitä, että opiskelijat tekevät oikeita asioita tavoitteidensa saavuttamiseksi ja työstävät oppiaineen sisältöjä itselleen hallittaviksi kokonaisuuksiksi.


Kemia

Kemia abi kevät -kurssin kemian opettajana Turussa toimi keväällä 2017 Lauri Marttila. Lauri on valmistunut filosofian maisteriksi kemian alalta erinomaisin arvosanoin ja toimii Eximialla toista kauttaan opettajana.

Anna Kuusala opetti keväällä 2017 Kemian abikurssia Tampereella. Anna on opiskellut Tampereen teknillisessä yliopistossa kemiaa, matematiikkaa ja fysiikkaa ja valmistui kesällä 2017 sekä diplomi-insinööriksi että matemaattisten aineiden opettajaksi. Hän on aiemminkin opettanut kemian abikurssilla ja toiminut assistenttina yliopiston kemian ja fysiikan kursseilla sekä tehnyt useita sijaisuuksia sekä yläkouluissa että lukioissa.

 

Psykologia

Psykologian abikursseilla opettajana toimi Veera Nordman. Hän on koulutukseltaan teologian maisteri, jolla on uskonnon ja psykologian aineenopettajan pätevyys. Veera työskentelee tuntiopettajana yläkouluikäisten ja nuorten aikuisten parissa. Veera aloittelee myös jatko-opintoja Helsingin yliopistoon liittyen oppimiseen ja opetuksen kehittämiseen.

 

Lyhyt matematiikka

Lyhyen matematiikan Helsingin abikursseilla opettajana on Jussi Peltonen, fysiikan ja matematiikan maisteriopiskelija Helsingin yliopistolta, joka on opettanut sekä lukio- ja yliopistotasolla. Kursseilla kunkin opiskelijan matemaattinen perusta, työmotivaatio ja laskuharjoittelurutiini varmistetaan. Teoria ja aihealueet käydään systemaattisesti läpi tekemällä yhdessä ja itsenäisesti aihealueen perus- ja ylioppilaskoetehtäviä. Itse matemaattisen osaamisen lisäksi perehdymme tehtävätyyppeihin, laskimen ja taulukkokirjan tehokkaaseen käyttöön.


Turussa kevään 2018 lyhyen matematiikan abikurssilla opettaa Laura Kosomaa. Laura valmistui Turun yliopistosta matematiikan ja fysiikan aineenopettajaksi syksyllä 2017. Hän on tehnyt sijaisuuksia useammissa lukioissa ja yläkouluissa ja odottaa innolla pääsevänsä opettamaan myös abikurssilaisia.

Tampereella lyhyen matematiikan abikurssilla keväällä 2018 toimii opettajana Ilkka Niemi-Nikkola. Ilkka valmistui keväällä 2017 matematiikan ja fysiikan aineenopettajaksi. Kurssin opettajana Ilkka auttaa valmistautumaan ylioppilaskirjoituksiin ja huomioi opetuksessaan yksilölliset tarpeet. Abikurssilla käydään asioita opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti ja keskitytään selvittämään ongelmakohtia ja vahvistamaan laskurutiinia.

Pitkä matematiikka

Pitkän matematiikan abikursseilla Helsingissä opettajana toimii Toni Nordlund. Toni on koulutukseltaan valtiotieteen lisensiaatti teoreettisen taloustieteen puolelta. Matematiikan opettajana hänellä on laaja kokemus sekä valmennus- että korkeakoulutasolla. Tonin opetustyyli on dynaaminen ja vuorovaikutteinen. Matemaattisten ilmiöiden selkeä havainnollistaminen, oppilaiden motivointi ja rohkaisu luoviin ratkaisuihin ovat hänelle keskeisiä tavoitteita.

Turussa kevään 2018 pitkän matematiikan abikurssilla opettaa Laura Kosomaa. Laura valmistui Turun yliopistosta matematiikan ja fysiikan aineenopettajaksi syksyllä 2017. Hän on tehnyt sijaisuuksia useammissa lukioissa ja yläkouluissa ja odottaa innolla pääsevänsä opettamaan myös abikurssilaisia.


B-ruotsi


Syksyllä 2017 ruotsin kielen abikurssilla opetti Katja Kärki, joka on viittä vaille valmis ruotsin ja ranskan kielen opettaja. Katja on opiskellut Vaasan ja Helsingin yliopistoissa tavoitteenaan kehittää kielitaitoaan monipuolisesti ja pitää tärkeänä oppimistekniikoiden tuntemusta. Opettajana hän hyödyntää mielellään visuaalisuutta, mikä auttaa muistamaan, sekä rohkaisee opiskelijoita käyttämään tietojaan myös muista kielistä.

Heli Manninen opettaa englannin ja ruotsin abikursseja Oulussa. Hän on työskennellyt englannin ja ruotsin opettajana sekä peruskoulu- että lukiotasolla. Ohjaajana hän ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja vahvuudet ja pyrkii kannustamaan sekä motivoimaan opiskelijoita pääsemään henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa.

Salla Nieminen opettaa ruotsin ja englannin abikursseja Tampereella. Hän on työskennellyt ruotsin ja englannin opettajana peruskoulussa ja lukiossa. Opettajana hän pyrkii kannustamaan kielten opiskeluun ja rohkaisemaan vieraiden kielten käyttämiseen sekä huomioimaan opiskelijoiden lähtötason ja omat henkilökohtaiset tavoitteensa.

Turussa englannin ja ruotsin kursseja vetää tänä vuonna FM Heidi Pirskanen. Heidi on toiminut peruskoulussa ja kielikursseilla opettajana jo useamman vuoden ajan ja puhuu englantia natiivitasoisesti. Opettajana Heidi on kannustava ja keskusteleva.