Eximian abikursseilla opettaa asiantuntevia ja kannustavia opettajia, joiden tavoitteena on auttaa sinua matkallasi kohti ylioppilaskirjoituksia.

Äidinkieli


Ida Henritius opettaa äidinkielen abikursseilla. Hän opiskelee Helsingin yliopistossa suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta ja valmistuu filosofian maisteriksi keväällä 2018. Opetuksessa Ida ottaa huomioon oppilaiden yksilölliset toiveet ja tarpeet, jotta kaikki pääsisivät tavoitteisiinsa yo-kokeissa.


A-englanti

Heli Manninen opettaa englannin ja ruotsin abikursseja Oulussa. Hän on työskennellyt englannin ja ruotsin opettajana sekä peruskoulu- että lukiotasolla. Ohjaajana hän ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja vahvuudet ja pyrkii kannustamaan sekä motivoimaan opiskelijoita pääsemään henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa.

 

Biologia

Helsingin biologian abikurssin opettajana toimii Satu Lyytikäinen. Satu on valmistunut biologian ja maantieteiden aineenopettajaksi keväällä 2017 ja on opettanut Eximian biologian valmennuskursseilla myös edellisellä kaudella loistavin palauttein. Satun kurssilla käydään tehokkaasti ja motivoivasti läpi lukion biologian keskeisimmät sisällöt mm. luentojen ja erilaisten harjoitustehtävien ja -kokeen avulla. Hän pyrkii huomioimaan kurssilaisten toiveet opetuksessaan, jotta kurssilla käytäisiin läpi juuri niitä opiskelijalle haastavimpia asioita. Satun kurssilla saakin erittäin hyvät eväät menestyä biologian yo-kirjoituksissa. Tervetuloa mukaan!


Fysiikka

Turussa kevään 2016 fysiikan abikurssilla opetti Tiina Nieminen. Tiina on 32-vuotias insinööri ja fysiikan opettaja, ja tällä hetkellä hän täydentää matematiikan opetusoikeutta Turun yliopistossa. Tiinan tavoitteena opettajana on pyrkiä luomaan avoin ja rohkaiseva ilmapiiri, jossa kaikkien olisi mahdollisimman helppo oppia. Tiinan kursseille voit valmistautua miettimällä, mitä erityisesti odotat kyseiseltä kurssilta ja Tiinalta sen opettajana.

 

Matti Rovaharju opetti kevään 2017 Eximian fysiikan abikurssin toista ryhmää Turussa. Hän on toiminut opettajana lukiossa 10 vuotta, lääketieteen valmennuskursseilla kolme vuotta ja peruskoulussa kolme vuotta.

 

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin abikurssin opettajana toimii historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja Ville Hirvonen, joka on opiskellut Helsingin yliopistossa pääaineenaan yleinen historia sivuaineita hänellä on Suomen ja Pohjoismaiden historiasta sekä monista yhteiskuntatieteellisistä aineista. Tämän lisäksi Ville on myös suorittanut aineenopettajan pedagogiset opinnot. Ville työskentelee tällä hetkellä lukiolaisten parissa tuntiopettajana Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa ja hän on itsekin aikoinaan istunut oppilaan roolissa Eximian historian valmennuskurssilla.

Kemia

Kemia abi kevät -kurssin kemian opettajana Turussa toimi keväällä 2017 Lauri Marttila. Lauri on valmistunut filosofian maisteriksi kemian alalta erinomaisin arvosanoin ja toimii Eximialla toista kauttaan opettajana.

Anna Kuusala opetti keväällä 2017 Kemian abikurssia Tampereella. Anna on opiskellut Tampereen teknillisessä yliopistossa kemiaa, matematiikkaa ja fysiikkaa ja valmistui kesällä 2017 sekä diplomi-insinööriksi että matemaattisten aineiden opettajaksi. Hän on aiemminkin opettanut kemian abikurssilla ja toiminut assistenttina yliopiston kemian ja fysiikan kursseilla sekä tehnyt useita sijaisuuksia sekä yläkouluissa että lukioissa.

 

Psykologia

Psykologian abikursseilla opettajana toimi Veera Nordman. Hän on koulutukseltaan teologian maisteri, jolla on uskonnon ja psykologian aineenopettajan pätevyys. Veera työskentelee tuntiopettajana yläkouluikäisten ja nuorten aikuisten parissa. Veera aloittelee myös jatko-opintoja Helsingin yliopistoon liittyen oppimiseen ja opetuksen kehittämiseen.

 

Matematiikka

Lyhyen matematiikan Helsingin abikursseilla opettajana on Jussi Peltonen, fysiikan ja matematiikan maisteriopiskelija Helsingin yliopistolta, joka on opettanut sekä lukio- ja yliopistotasolla. Kursseilla kunkin opiskelijan matemaattinen perusta, työmotivaatio ja laskuharjoittelurutiini varmistetaan. Teoria ja aihealueet käydään systemaattisesti läpi tekemällä yhdessä ja itsenäisesti aihealueen perus- ja ylioppilaskoetehtäviä. Itse matemaattisen osaamisen lisäksi perehdymme tehtävätyyppeihin, laskimen ja taulukkokirjan tehokkaaseen käyttöön.

 

B-ruotsi


Syksyllä 2017 ruotsin kielen abikurssilla opetti Katja Kärki, joka on viittä vaille valmis ruotsin ja ranskan kielen opettaja. Katja on opiskellut Vaasan ja Helsingin yliopistoissa tavoitteenaan kehittää kielitaitoaan monipuolisesti ja pitää tärkeänä oppimistekniikoiden tuntemusta. Opettajana hän hyödyntää mielellään visuaalisuutta, mikä auttaa muistamaan, sekä rohkaisee opiskelijoita käyttämään tietojaan myös muista kielistä.

Heli Manninen opettaa englannin ja ruotsin abikursseja Oulussa. Hän on työskennellyt englannin ja ruotsin opettajana sekä peruskoulu- että lukiotasolla. Ohjaajana hän ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja vahvuudet ja pyrkii kannustamaan sekä motivoimaan opiskelijoita pääsemään henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa.