Eximian abikursseilla opettaa asiantuntevia ja kannustavia opettajia, joiden tavoitteena on auttaa sinua matkallasi kohti ylioppilaskirjoituksia.

Äidinkieli

A-englanti

Olga Wilén opettaa Helsingissä englannin abikurssilla syksyllä 2018. Hän on kasvatustieteiden maisteri ja vieraiden kielten opettaja. Olga opettaa englantia, venäjää ja myös saksaa. Hänen ajatuksensa menestyneestä opetuksesta ja oppimisesta on Harjoitus Tekee Mestarin. Kielten oppimisessa avainasemassa on itse kieli, kielioppi ja sanasto. Rohkeus ja kommunikaatio tukevat oppimista. Olga on tunneillaan innokas ja iloinen. Yhdessä Olgan kanssa loistavalla asenteella ja päättäväisyydellä oppiminen onnistuu!

Biologia

Olen Laura, biologian ja maantieteen opettajaksi tänä vuonna valmistuva aineenopettajaopiskelija. Vastaan biologian abikurssin opetuksesta syksyllä 2018 ja tavoitteenani on varmistaa, että pääset kurssin aikana haluamiisi tavoitteisiin! Tunneillani työskennellään niin itsenäisesti, pienryhmissä kuin koko ryhmän kesken, sillä laaja-alaiset työskentelytavat tukevat tutkitusti parhainta oppimistulosta. Tunneillani pyritään paneutumaan biologian ylioppilaskokeiden suosimiin tehtävätyyppeihin, jotta koepäivänä sinulla on itsevarma olo! Otan myös opetuksessani huomioon sen, missä juuri sinä tarvitset apua. Tervetuloa mukaan kurssille!

B-ruotsi

Ruotsin abikurssilla syksyllä 2018 opettajana toimii Päivi. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri, ja aineenopettajan pätevyys löytyy ruotsin ja saksan kielissä. Päivillä on useamman vuoden työkokemus kieltenopettamisesta ala- ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten parissa.

Fysiikka

Turussa keväällä 2018 fysiikan abikurssilla opettaa Laura Kosomaa. Laura valmistui Turun yliopistosta matematiikan ja fysiikan aineenopettajaksi syksyllä 2017. Hän on tehnyt sijaisuuksia useammissa lukioissa ja yläkouluissa ja odottaa innolla pääsevänsä opettamaan myös abikurssilaisia.

Oulussa fysiikan abikurssilla toimii opettajana Elina Holma. Elina valmistuu keväällä 2018 Oulun yliopistosta aineenopettajaksi pääaineenaan matematiikka, muina opetettavina aineina fysiikka ja kemia. Elinalle fysiikan ylioppilaskokeet ja niiden vaatimukset ovat tuttuja, joten kurssilta saa hyvät eväät kevään ylioppilaskokeeseen. Opettajana Elina on kannustava ja vuorovaikutteinen, tarkoituksenaan huomioida jokaisen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet.

Olen Joni Rintala ja opetan kevään 2018 Tampereen abikurssilla fysiikkaa. Lisäksi myöhemmin keväällä opetan lääketieteen pääsykokeeseen valmentavalla aamukurssilla fysiikkaa. Tällä hetkellä opiskelen aineenopettajan pedagogisia opintoja ja aikaisempina vuosina opiskellut LK tutkintoon oikeuttavan määrän fysiikkaa ja matematiikkaa sekä kasvatustiedettä. Matematiikka on pääaineeni, mutta fysiikasta olen kuitenkin käynyt jo tarvittavat kurssit matematiikan ja fysiikan aineenopettajan pätevyyteen. Opintojen ohessa olen pitänyt noin 1,5 vuotta yksityisopetusta lukiomatematiikassa ja fysiikassa. Fysiikan oppimisessa pidän tärkeänä, että lasketaan paljon monipuolisia tehtäviä ja saadaan riittävä laskurutiini nopeaan laskemiseen ja toisaalta opitaan soveltamaan ja kuvailemaan ilmiöitä. Ajattelun taitoja ei toki pidä unohtaa, koska ne ovat pidemmällä aikavälillä tärkeämpiä kuin pelkkä laskurutiini. Fysiikkaa oppii parhaiten itse tekemällä ja kokeilemalla sekä tarvittaessa neuvoa kysymällä. Minulla on opettamisessa ohjaava ja kannustava ote.

Historia ja yhteiskuntaoppi

Helsingin historian ja yhteiskuntaopin syksyn 2018 abikursseilla opettajana toimii filosofian maisteri Ville Hirvonen. Ville on opettanut historiaa ja yhteiskuntaoppia vuodesta 2011 lähtien ja toiminut Eximian historian ja yhteiskuntaopin opettajana vuodesta 2014 lähtien. Tällä hetkellä Ville työskentelee Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa. Villen tunneilla ovat vuosien varrella istuneet niin alakoululaiset kuin eläkeläisetkin. Tämän lisäksi hän on aikoinaan myös itse ollut oppilaan roolissa Eximian valmennuskurssilla, joten Ville kykenee ymmärtämään kurssilaisten huolia ja tarpeita.

Kemia

Psykologia

Psykologian abikursseilla opettajana toimi Veera Nordman. Hän on koulutukseltaan teologian maisteri, jolla on uskonnon ja psykologian aineenopettajan pätevyys. Veera työskentelee tuntiopettajana yläkouluikäisten ja nuorten aikuisten parissa. Veera aloittelee myös jatko-opintoja Helsingin yliopistoon liittyen oppimiseen ja opetuksen kehittämiseen.

Lyhyt matematiikka

Helsingin syksyn 2018 lyhyen matematiikan abikurssin opettajana toimii Julia Viljanmaa. Julia on pian valmistuva fyysikko, jolla matematiikka on ollut pitkänä sivuaineena opintojen alusta lähtien. Sivuaineenaan Julia on lukenut myös kasvatustieteitä, joten opetuskokemusta löytyy sekä yläkoulusta että lukiosta. Lisäksi Julia on niin fysiikassa kuin matematiikassakin antanut yksityisopetusta ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville. Opetuksessaan Julia korostaa asioiden ymmärtämistä maanläheisesti ja ratkaisujen perustelua. Julia on avoin kaikille kysymyksille ja ottaakin niitä mielellään vastaan. 

Tampereella lyhyen matematiikan syksyn 2018 abikurssin opettajana toimii Jenna Ojaniemi. Hän on maisterivaiheen matematiikan opiskelija, joka on suorittanut myös opettajan pedagogiset opinnot. Opetuskokemusta häneltä löytyy niin yläkoulusta kuin lukiosta, ja hän tuntee hyvin ylioppilaskokeen vaatimukset. Jennan opetustyyli on vuorovaikutteinen ja motivoiva. Hän kuuntelee opiskelijoita ja haluaa antaa sellaista opetusta, jotta jokainen kurssilainen saisi mahdollisimman hyvän avun ylioppilaskokeeseen.

Oulussa lyhyen matematiikan syksyn 2018 abikurssin opettajana toimii Elina Holma. Hän on toiminut opettajana Eximian abikursseilla myös keväällä 2018. Elina on koulutukseltaan filosofian maisteri, pääaineena matematiikka, muina opetettavina aineinaan fysiikka ja kemia. Elina tuntee matematiikan ylioppilaskokeen vaatimukset, joten kurssilta saa hyvät eväät syksyn kokeessa onnistumiseen. Opettajana Elina on kannustava ja vuorovaikutteinen, tarkoituksenaan huomioida jokaisen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. 

 

Turussa lyhyen matematiikan syksyn 2018 abikurssin opettajana on Emma Mäkelä. Hän on maisterivaiheen matematiikanopiskelija, ja on suorittanut myös opettajan pedagogiset opinnot. Opetuskokemusta häneltä löytyy niin yläkoulusta kuin lukiosta, ja hän tuntee hyvin ylioppilaskokeen vaatimukset. Emma on opettajana innostava ja motivoiva. Hän kuuntelee opiskelijoita ja haluaa antaa sellaista opetusta, jotta jokainen kurssilainen saisi mahdollisimman hyvän avun ylioppilaskokeeseen.

 

Pitkä matematiikka


Helsingin syksyn 2018 pitkän matematiikan abikurssin opettajana toimii Toni Nordlund. Eximialla Toni on vetänyt erinomaisella menestyksellä abikurssien lisäksi myös diplomi-insinööriosastojen matematiikkaa. Toni on koulutukseltaan valtiotieteen lisensiaatti teoreettisen taloustieteen puolelta. Matematiikan opettajana hänellä on laaja kokemus sekä valmennus- että korkeakoulutasolla. Tonin opetustyyli on dynaaminen ja vuorovaikutteinen. Matemaattisten ilmiöiden selkeä havainnollistaminen, oppilaiden motivointi ja rohkaisu luoviin ratkaisuihin ovat hänelle keskeisiä tavoitteita.